Kort Nyt

Bliv klogere på hav-naturgenopretning på Biblioteket

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Hvad kan vi gøre for at redde vores havmiljø?

Det spørgsmål vil man kunne blive klogere på når der på Fredericia Bibliotek afholdes foredrag om Naturgenopretning i havet, tirsdag den. 21 november fra 16:30 – 17:30 på Bibliotekets 3. sal.

Med afsæt i projektet ’Sund Vejle Fjord’, fortæller biolog Mads Fjeldsø Christensen fra Vejle Kommune om arbejdet med naturgenopretning i havet.

Efter mange års forurening af vores havmiljø er økosystemerne endegyldigt kollapset i de indre danske farvande. Vejle Fjord rammes hvert år af iltsvind og massive algeopblomstringer.

Spørgsmålet er, om vi aktivt kan gøre noget for at vende udviklingen? Kan vi puste nyt liv i vores havmiljø med marin naturgenopretning? Foredraget vil forsøge at svare på spørgsmålet og kommer ind på både årsager til den ringe tilstand, og de udfordringer vi står overfor, hvis vi skal få vores havmiljø tilbage i god økologisk tilstand.

Tilmelding er ikke nødvendig, og foredraget er gratis.

I samarbejde med Naturhistorisk Forening for Fredericia og Omegn.