FREDERICIA

Bibliotekerne lever i bedste velgående, fortæller Danmarks Statistik

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I løbet af 2022 lånte 1,4 mio. borgere materialer på det lokale bibliotek eller det digitale bibliotek eReolen.

Det svarer til, at 24 procent af befolkningen var forbi et bibliotek eller eReolen, der er den digitale udgave af bøgerne i biblioteket. Samlet lånte borgerne hele 30 millioner slags biblioteksmaterialer. Særligt er der trængsel i bibliotekerne om mandagen.

Den typiske profil på en hyperlåner er en kvinde i alderen 30-49 år med hjemmeboende børn, og hun låner mere og oftere end gennemsnittet.

I 2022 lånte næsten hver fjerde i løbet af året et eller flere biblioteksmaterialer enten fysisk eller digitalt på folkebibliotekerne og eReolen. Lånerne var især glade for skønlitteratur, som lå øverst på listen, hvis man ser bort fra de studerende, der i højere grad lånte faglitteratur,” siger Maria Pedersen, fuldmægtig i Danmarks Statistik, som har set nærmere på bibliotekerne.

Fra bibliotekerne tog hver låner 21 materialer med hjem, og sagt på en anden måde lånte kvinder 25 bøger om året, mens mænd fik 19 bøger med hjem.