FREDERICIA

Bevar dit gamle hus

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Bevar dit gamle hus

 Hvordan holder du dit gamle hus i god form? Fem borgermøder i løbet af foråret sætter fokus på, hvordan du vedligeholder og istandsætter bevaringsværdige bygninger

Hvornår er et hus bevaringsværdigt? Hvordan vedligeholder man gamle vinduer, og hvad gør man, når de skal udskiftes? Hvilke materialer kan man bruge? Det er blot nogle af de spørgsmål, der kan dukke op for en husejer, der gerne vil bevare sit gamle hus.

I løbet af foråret inviterer Fredericia Kommune til fem borgermøder, som sætter fokus på vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Borgermøderne afholdes i byrådssalen på Fredericia Rådhus. Her fortæller Center for Bygningsbevaring i Raadvad bl.a. om udpegning af bevaringsværdige bygninger, og hvor meget der skal bevares og hvordan. Der vil blive vist eksempler på ofte begåede fejl og smukt udførte istandsættelser.

 

Ny lokalplan på vej

Borgermøderne finder sted forud for udarbejdelsen af den nye lokalplan for facader, skilte og arkitektur i Fredericia Bymidte. Lokalplanen vil indeholde bestemmelser om bygningsbevaring, ny arkitektur i bymidten og samspillet med den eksisterende arkitektur.

 

Kom til Borgermøde

Tirsdag den 8. april kl. 15-17: Fredede og bevaringsværdige bygninger/restaureringsteori og holdninger

Onsdag 23. april kl. 15-17: Tagbelægning af tegl og skifer

Onsdag den 14. maj kl. 15-17: Facader i grundmur, fugning og overfladebehandling

Onsdag den 28. maj kl. 15-17: Vinduer, energiforhold, træ, beslag og maling

Onsdag den 11.juni kl. 15-17: Energiforbedring og kulturarv

 

Læs mere om de enkelte møder, som annonceres på www.fredericia.dk

 

Tilmelding senest tre dage før mødet til en af følgende:

Ann Holm Nielsen / Tlf. 72 10 76 13 E-mail: ann.nielsen@fredericia.dk

Louise Taysen Raun Tlf. 72 10 77 05 E-mail: louise.raun@fredericia.dk

Irene Margrethe Jensen Tlf. 72 10 76 80 E-mail: irene.jensen@fredericia.dk