MEDDELSER

Bedre faciliteter skal tiltrække nye medlemmer til HIVO

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Handicapidrætsforeningen HIVO har modtaget 25.000 kr. af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Penge der skal bruges på at købe en ny båd til klubben og dermed give klubbens medlemmer nogle bedre betingelser og faciliteter for deres idræt.
Det skal være en god oplevelse for alle dem som deltager og leder sejlads-idrætten i HIVO. Men klubbens to både har efterhånden en del år på bagen og klubben har de senere år oplevet et fravalg af sejladsen. For klubben er det vigtigt, at deres medlemmer er trygge og får en god oplevelse ved at sejle, og derfor søgte klubben folkeoplysningsudvalget udviklingspulje:

– Vi har fået 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget, og det er mange penge, så det synes vi er rigtig flot og et godt tilskud til den nye båd, vi gerne vil købe til klubben, siger formanden for HIVO Per Holm og fortsætter: – mange af vores medlemmer har særlige behov, men bare fordi man er handicappet, skal man jo også kunne dyrke idræt, og derfor skal vi have en båd, der er nem at komme ombord på og nem at styre, uden at man hele tiden skal skifte fra den ene side til den anden.

Flere at klubbens medlemmer har sejlet i mere end 20 år, og de kan slet ikke undvære det, men de ser også frem til, at de kan få nogle bedre faciliteter. Klubben har pt. 162 medlemmer, men har plads til mange flere, og formanden håber, at en opgradering af klubbens faciliteter kan være med til at skaffe nye medlemmer:

– Vi dækker et stort område også udover Vejle Kommunes grænser, og vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer til klubben. Men vi ved også, at faciliteterne betyder meget for vores medlemmer, vi håber derfor at flere at dem, der valgte sejladsen fra for nogle år siden vil komme tilbage, når vi får en ny båd, men også at nye medlemmer vil få interesse for sejladsen. Ved sejlads er der nemlig også en stor social gevinst for vores medlemmer, siger Per Holm.

En af hjørnestenene for Folkeoplysningsudvalget og i den ny idrætspolitik er netop at udvikle fleksible idrætsfaciliteter med plads til alle og herunder også at sikre tilgængelighed for personer med forskellige handicap. Derfor håber Folkeoplysningsudvalget også, at HIVO snart kan søsætte deres nye båd:

– I Folkeoplysningsudvalget arbejder vi for, at alle har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv, og det gælder ikke mindst de handicappede. Vi håber derfor, at en ny båd vil give det nødvendige løft til HIVO, så deres medlemmer igen kan få en god oplevelse med sejladsen, siger formand for Folkeoplysningsudvalget Poul Erik Møller.

Ny konstituering i Folkeoplysningsudvalget

Den 11. marts konstituerede Folkeoplysningsudvalget sig for de næste 4 år. Og der var genvalg til både formand Poul Erik Møller og næstformand Torben Svendsen, der fortsat vil arbejde for, at alle i Vejle Kommune har gode muligheder for at kunne deltage i et aktivt og alsidigt fritidsliv:

– Vi vil arbejde for, at rammerne er så gode som mulige for såvel foreningsbaserede aktiviteter som for livslang læring i aftenskolerne, og vi håber, at rigtig mange vil være med til at fylde rammerne ud, siger Poul Erik Møller og Torben Svendsen og fortsætter: Det er vigtigt for os, at det er nemt at være frivillig i Vejle Kommune, så de ildsjæle, der er i vores mange foreninger, bevarer gløden og fortsat vil være med til at binde kommunen sammen gennem et aktivt og attraktivt fritidsliv. Et aktivt og sjovt fritidsliv er det, der gør hverdagene gladere, uanset om man er ung eller ældre, slutter Poul Erik Møller og Torben Svendsen.

Fakta om Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje:

Hvem kan søge? Godkendte foreninger og selvorganiserede grupper samt foreninger under opstart, som ønsker at blive godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Hvad kan der søges støtte til?

· Opstart af nye foreninger · Aktiviteter, der etableres i samarbejde mellem foreninger og andre

· Instruktør og lederuddannelse· Initiativer for særlige målgrupper

· Initiativer som styrker de selvorganiserede fritidsaktiviteter· Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr til nye aktiviteter

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2014

Læs mere på www.vejle.dk/idraet

Kontaktinformation:

Formand for HIVO Per Holm på 23 69 78 05

Formand for Folkeoplysningsudvalget Poul Erik Møller på 75 55 16 89