Kort Nyt

Barnets lov sikrer flere rettigheder til børnene

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

For første gang får de børn, der har brug for hjælp, deres egen lov. En lov, hvor barnet sættes i centrum og ses i sin egen ret

Med Barnets lov styrkes børns rettigheder på en række punkter. Med loven bliver det et krav, at man ser på hele søskendeflokken, når et barn bliver anbragt på grund af forældrenes omsorgssvigt.

Børn får desuden partsstatus ved det 10. år. Det betyder blandt andet, at børnene får adgang til at klage over afgørelser.

Med loven bliver det også muligt for børn selv at sige nej til samvær med deres forældre i en periode.

Samtidigt får børn, hvis forældre eksempelvis har et misbrug eller står i en konfliktfyldt skilsmisse, ret til at opsøge behandling i en civilsamfundsorganisation uden forældrenes samtykke.

Herunder de politiske kommentarer

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil:
“Med Barnets Lov stiller vi os entydigt på børnenes side. I dag lytter vi ofte mere til forældrene end børnene, hvilket resulterer i, at børnenes stemmer drukner, på trods af at det rent faktisk er børnenes liv, det handler om. Den tilgang vender vi nu på hovedet og tager udgangspunkt i barnet. Vi stiller krav til, at kommunerne skal lytte til og inddrage barnet. At de skal undersøge hele søskendeflokken, hvis et barn bliver anbragt på grund af omsorgssvigt. For det vigtigste skal være barnets tarv.”

Socialordfører for Venstre Anni Matthiesen:
“Alle børn har ret til en god start på livet. Med Barnets Lov sætter vi børnene først og sikrer børn og unges retssikkerhed med den rette indsats fra start. Jeg glæder mig særligt over, at børnene nu får ret til en bisidder, og at der sættes to socialrådgivere på komplekse sager. Det er vigtige ændringer til gavn for børnene.”

Socialordfører for Moderaterne Rosa Eriksen:
“Det er en rigtig god dag for udsatte børn og unge. Endelig får børnene partsstatus i anbringelsessager, og det er vigtigt. Derudover er vi glade for, at børn og unge selv kan anmode om at blive anbragt. Ingen børn skal vokse op med grov omsorgssvigt. Alle børn skal nyde godt af, at vi lever i et velfærdssamfund, hvor forældres fortid ikke skal definere børnenes fremtid. Derfor glæder vi os også meget til næste kapitel – nemlig plejefamilie- og efterværnsreformen.”

Socialordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund:
“Alt for længe har vi svigtet nogle af de allermest udsatte børn i vores samfund. Nemlig dem, der ulykkeligvis ender i anbringelsessystemet. Med Barnets Lov tager vi første skridt på vej mod at sikre dem flere og bedre rettigheder. Herunder at der nu altid er to sagsbehandlere på svære sager.”

Socialordfører for Det Konservative Folkeparti Brigitte Klintskov Jerkel:
“Som børne- og socialordfører er jeg glad for, at vi nu har fået vedtaget Barnets Lov, der skal sikre mærkbare forbedringer på børnesocialområdet. Loven skal sætte børnene først og understrege deres stemme. Jeg er særligt tilfreds med, at vi med loven løfter retssikkerheden gennem blandt andet et mærkbart løft af fagligheden både i sagsbehandlingen med to sagsbehandlere på komplekse børnesager, fagligt løft af socialrådgiveruddannelsen, men også et fagligt løft af plejen for anbragte børn i plejefamilier.”

Socialordfører for Radikale Venstre Lotte Rod:
“Ethvert barn skal ses og høres. Det er vigtigt for mig og hele Radikale Venstre, at sagsbehandlingen altid tager udgangspunkt i, hvad der er det bedste for barnet.”

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius:
“Barnets Lov giver udsatte børn en mulighed for en ny chance. Særligt er jeg glad for at vi med søskendeparagraffen sikrer, at også søskende får en mulighed for en ny start.”