FREDERICIA

Arla Foods flytter produktionen fra Tistrup Mejeri til Taulov​ Mejeri

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Arla Foods har truffet beslutning om at lukke Tistrup Mejeri og overflytte produktionen til Taulov Mejeri

Denne lukning skyldes, at mejeriet i Tistrup er af ældre dato og vil kræve betydelige investeringer for at opfylde fremtidens standarder for sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet. 

Det oplyses i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Samtidig har produktionsmængderne været faldende i de seneste år, og den ledige kapacitet på Taulov Mejeri vil kunne udnyttes. Hovedparten af de oste, som i dag produceres på Tistrup Mejeri, færdigmodnes på Taulov Mejeri, hvorved denne transport også kan spares væk samtidig med, at CO2-udledningen reduceres.

Denne beslutning betyder, at der vil blive nedlagt 25 stillinger pr. første kvartal 2026. Arla Foods vil gøre en indsats for at tilbyde de berørte medarbejdere arbejde på andre Arla-lokationer.

Medarbejderne er allerede blevet informeret om de kommende ændringer, som vil finde sted i løbet af 2025, med den endelige lukning skemalagt til starten af 2026.

Arla Foods vil støtte og hjælpe de berørte medarbejdere i denne overgangsperiode.