Home Arbejdsløshed og arbejdsløse
Arbejdsløshed og arbejdsløse

Arbejdsløshed og arbejdsløse

0


Kirsten Hassing og Søren Haastrup skriver om, at der skal gøres noget for de arbejdsløse. Ja, der skal findes noget arbejde til dem, eller der skal skabes arbejde til dem.

Det er udmærket, det både Søren og Kirsten skriver, men det er kun en lille del af problemstillingen. Hvis der er et job og 100 søger, så er der stadigvæk 99, der ikke fik jobbet.

Der er en menneskelig problemstilling i, at man bliver arbejdsløs og søger arbejde hele tiden, men samtidig skal man som menneske have sit liv til at hænge sammen. Hvis man hele tiden efter især de borgerliges ønske går og nedvurderer sig selv på grund af manglende arbejde, så ender man på kirkegården!

Keynes teorier går ud på, at der skal være en vis antal arbejdsløse, så lønniveauet kan holdes nede.

Således er arbejdsløshed ikke blot den enkeltes problem, det er et samfundsstrukturel problem, hvor arbejdsgiverne/virksomhederne har retten til at ansætte, lede og fordele arbejdet. Således har arbejdsgiverne/virksomhederne en stor del at ansvaret for, at der er arbejdsløse. Men de bliver næsten aldrig klandret for deres manglende indsats, for det er jo et økonomisk problem.

Det reelle problem i forbindelse med arbejdsløshed er således et samfundsstrukturelt problem, som vi må løse i fællesskab. I bund og grund er det i alles interesse.

Vi skal således uddanne og træne mennesker i samarbejde med virksomhederne, men vi skal også undervise mennesker i at være selvstændige mennesker, mennesker der er noget og har sin egen identitet uafhængig af det arbejde de nu bestrider. Der er en kraftig tilbøjelighed til, at vi spørger: ”Hvad er du?” i stedet for at spørge: ”Hvem er du?”.

Vi skal have virksomheder til at forstå, at samfundet fungerer symbiotisk og ikke fraktionelt. Vi skal have virksomheder og politikere til at forstå det samme. Jeg er bange for, at den manglende forståelse især kan møntes på de borgerlige.

Vi har set her under pandemien, at virksomheder også gerne vil have social bistand. Det betyder, at vi alle skal bidrage til fællesskabet med glæde, men det betyder også, at skatten skal opfattes som et fælles gode. Derfor skal der ikke være et skismatisk forhold mellem borgerne og skattesystemet. Den forpligtigelse påhviler især skatteministeren og skattesystemet.

Vi skal i fællesskab forstå, at vi er sammen om at få tingene til at fungere. Spørgsmålet er, om ikke den klassiske opfattelse af højre/venstre eller rød/blå er passé.

Virksomheder skal stoppe med at opbygge virksomheden under de gode vilkår i Danmark for efterfølgende at sende arbejdet til udlandet. Det er utrolig illoyalt og egoistisk overfor Danmark og den basis, de har bygget på.

Vi kan som eksempel begynde med lastvognbranchen, der i stor udstrækning anvender udenlandske chauffører. Brug dog danske.

Der er mangel på lastvognchauffører uddan alle de arbejdsløse, der ikke har noget imod det, til lastvognschauffører.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia