FREDERICIA

Arbejdet ved Hejse-rundkørslen skrider frem: Tredje fase påbegyndes

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Kommune kan nu melde, at anden fase af de i alt fem faser i arbejdet ved Hejse-rundkørslen er afsluttet. Rundkørslen er under omdannelse til et lyskryds for at forbedre trafikflowet og øge sikkerheden for trafikanterne i området.

Tirsdag den 2. maj kl. 12 indledes tredje fase af projektet. Det vil medføre ændringer i trafikken, da Skærbækvej mod Fredericia bliver spærret. Spærringen er markeret på et kort, som findes længere nede i artiklen. Omkørsel er skiltet, og der vil blive etableret lysregulering for at sikre en mere effektiv og sikker trafikafvikling.

Der er spærret for biltrafikken i det markerede område (markeret med pink) i perioden fra tirsdag d. 2 maj og frem til ca. uge 28 imens tredje fase af ombygningen til lyskryds ved Hejse står på. Illustration: Fredericia Kommune

Kommunen forventer, at arbejdet i denne fase vil være afsluttet omkring uge 28. Derefter fortsætter projektet med den næste af de i alt fem faser. Fredericia Kommune vil løbende orientere om arbejdet og ændringer i trafikken, fortælles der på Fredericia kommunes facebookside.

Flere borgere spørger ind til skiltningen for cyklister under projektet

De vil gerne have klarhed på hvordan at cyklisterne skal forholde sig under denne tredje fase af af ombygningen, da de har oplevet mangelfuld skiltning og usikkerhed omkring denne.

Ifølge kommunens kommunikationsafdeling, i en tråd på Kommunens facebookside, skal cyklisterne generelt følge den almindelige cykelsti under hele ombygningen. Der er dog en undtagelse for cyklister, der kommer fra Vejle Landevej syd og kører mod nord.

Når cyklisterne nærmer sig krydset ved Vejle Landevej syd og kører mod nord, skal de følge en midlertidig markering, der er anlagt gennem krydset. Dette gør det muligt for cyklisterne at krydse vejen sikkert og fortsætte deres færd på cykelstien på den anden side af krydset.