FREDERICIA

Amatør – marinarkæologer får foretræde for Kulturstyrelsen

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Amatør – marinarkæologer får foretræde for Kulturstyrelsen

 

hans1

Flere tusind år gamle (træ)oldsager går tabt i de danske farvande, fordi amatør-marinarkæologer ikke må bjærge dem.

Det mener de der skal laves om på, og har søgt om foretræde for Kulturstyrelsen.

 

I dag må amatør-marinarkæologer KUN registrere, fotografere og indberette fund til museerne, mens der på landjorden gælder der helt andre regler.

Her må f.eks. amatørarkæologer med en metaldetektor søge efter genstande i jorden og efterfølgende grave dem fri.

hans2
Detektorfolk med metaldetektor og spade

 

 

Opdager derimod en amatør-marinarkæolog et træskaft fra en padleårer som stikker op af havbunden, må den ikke viftes fri, da der i modsætning til landarkæologi findes en helt anden lovgivning på søterritoriet, med begrænsninger for, hvad en amatør-marinarkæolog må foretage sig under vandet.

 

Det er fortvivlende at være vidner til at videnskabelige vigtige (træ) oldsager på den måde går til grunde, siger amatør-marinarkæolog  Hans Dal fra Marine Arkæologisk gruppe i Fredericia, som gennem de sidste 40 år har arbejdet med marinarkæologi i det nordlige Lillebælt og var med til at finde og udgrave den verdensberømte Tybrind Vig boplads på den vestfynske Lillebæltskyst.

 

Fem museer har af Kulturstyrelsen fået tildelt ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden, men de har hverken tid, mandskab eller økonomi til at holde fortidsminderne under opsyn.

F.eks. dækker Øhavsmuseet Fyn, det Sydfynske øhav, samt Syd- og Sønderjylland til nordsiden af Vejle Fjord, hvilket er et helt urealistisk geografisk område for de to marinarkæologiske dykkere, som er tilknyttet museet.

 

Amatør-marinarkæolog finder en delvis frilagt padleåre
Amatør-marinarkæolog finder en delvis frilagt padleåre

Vi har et meget stort fagligt problem siger seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgård. Vores vigtigste videnskabelige fund, i hvert fald hvad angår stenalder arkæologi, går til grunde på havbunden.

Der er en væsentlig FORSKEL på bevaringsforhold af fund fra landjorden og havbunden. Havfund er langt mere nedbrydningstruede, end fund fra tørt land.

Derfor bør ALLE frilagte havfund af organiske materialer øjeblikkelig optages. Ellers vil de lynhurtigt gå tabt.

Og når så de dygtige “sporhunde” ikke bruges, risikerer vi at vigtig viden går tabt siger han.

På landjorden samarbejder museerne med amatørarkæologer, men det samme gør sig ikke gældende under vand.

Søren H. Andersen kalder det bizart, at man ikke udnytter de kompetencer som amatør- marinarkæologer har, og siger at myndighederne er svære at danse med i denne sag.

 

Det handler IKKE om, at amatør-marinarkæologer skal foretage undersøiske udgravninger. De ønsker kun at hjælpe arkæologerne med at redde nedbrydningstruede oldsager.

 

Den 27. november 2014 har amatør-marinearkæologerne fået foretræde for Kulturudvalget, for at tale deres sag, hvor et bredt flertal af folketingets kulturordførere nu er klar til at imødekomme amatør-marinearkæologernes ønske om at få de samme regler for håndtering af arkæologiske fund, som amatørarkæologerne har på land.

 

Det er vigtigt, at amatørernes viden bliver brugt rigtigt, siger kulturordfører Alex Ahrendsen fra Dansk Folkeparti, og kulturordfører Troels Ravn, fra Socialdemokraterne forstår godt amatør-marinarkæologernes ønske, og mener, at det er en rigtig god ide at de nu får lejlighed til at få foretræde i Folketinget, hvor de kan fremlægge deres sag for det samlede kulturudvalg.

 

Summa Summarum

 

På havbunden ligger der fortidsminder, som er under hastig nedbrydning på grund af ændringer i det marine miljø.

 

5 marinarkæologiske museer har det daglige ansvar for fortidsminder på havbunden, men de har hverken tid, økonomi eller mandskab til at holde fortidsminderne under opsyn.

 

Her kunne amatør-marinarkæologer kunne gøre en forskel, ved (vederlagsfrit) at hjælpe arkæologerne, men museerne gør ikke brug af dem  i den udstrækning de kunne.

Derved går videnskabelige vigtige (træ)oldsager til grunde.

 

Derfor mangler der en klar politisk stillingtagen til hvordan, og i hvilke rammer, en frivillig indsats fra amatør-marinarkæologer kunne foregå i samarbejde med fagarkæologer.