Home Læserdebat Alt må ikke gå i stå
Alt må ikke gå i stå

Alt må ikke gå i stå

0

Sagen Fredericia går sin gang, næsten hver dag byder på nye groteske overskrifter i sagen.

Rigtigt mange har en mening om hvad der burde ske med de personer som man mener, er og har været en del af hele sagen, ja man går så langt til at sige, at det nuværende byråd burde gå af.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de der er og har været en del af dette her groteske forløb skal straffes, til det har vi politi og advokater og vi bør derfor læne os op af disse dygtige personer og instanser i stedet for at gøre sagen til en del af den kommende valgkamp.

Vi bør have tillid til, at befolkningen i Fredericia træffer den helt rigtige beslutning om, hvem de ønsker der skal repræsentere byen efter KV 21 og mon ikke den står på selvransagelse i partierne, når resultatet af 

KV 21 er på plads. 

Kræfterne bør der imod vendes imod, at de ansatte i kommunen igen får nogle ordentlige forhold at arbejde under, at deres hverdag som ansat i Fredericia kommune igen bliver noget de kan være stolte af og glade for at være en del af.

At vi får sat gang i de beslutninger der blev truffet under budgetforhandlingerne, vores skoler og institutioner har brug for et kæmpe løft, således vores børn og unge kan få nogle ordentlige forhold, at udvikle og opholde sig i.

At vores handicappede, ældre og sociale udsatte får en tro på de ikke er glemt i dette her helt groteske scenarie og der er brug for at deres pårørende får troen på, at Fredericia som by vil deres kære og vil være med til at der bliver skabt nogle forhold, så også de kan få et værdigt liv med indhold og trivsel

Betyder det så, at vi ikke må føre valgkamp?

Jo selvfølgelig, men det skal være en valgkamp med indhold og ikke tomme løfter, det skal være en valgkamp der er med til, at give befolkningen i Fredericia troen tilbage på, at vi som by igen vil stå stærkt og vi vil står med et byråd, der trods politiske uenigheder forstår at sætte byens borgere forrest, dette har byen befolkning fortjent og krav på.

Lad os gøre denne her valgkamp til, en valgkamp hvor byens borgere bliver målet, dette med politiske overskrifter der har indhold og ikke en fremstilling af noget utopisk.

Jan Filbært