Politik

Afvikling af aktiviteter i Det Bruunske Pakhus – flytning af Teater Malstrøm

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er indgået forlig om, at aktiviteterne i Det Bruunske Pakhus skal bringes til ophør

Her er besparelsen på mellem 245.000 kr., og 326.000 kr. I den besluttede besparelse er dog ikke medtaget teatrets indtægter, som ligger på ca. 50.000 kr. om året. Det fremgår af det høringssvar Teater Malstrøm har indgivet.

“Vi er aktive i Det Bruunske Pakhus 25 uger om året, ca. halvdelen af året, da vi udover vores lange spilleperioder også er i huset før vores premierer til opbygning af scenografi og til gennemspilninger.” fremgår det endvidere ag høringssvaret, og det er nok værd at bide mærke i.

Beslutning for fremtiden

I forligsaftalen er det specifikt nævnt, at der skal være fokus på teatret fremtid frem mod den lukning af Det Bruunske Pakhus, som nu er besluttet fra 2025.

Den tid skal bruges til en dialog med Teater Malstrøm om muligheden for nye lokaler, fremgår det.

Teater Malstrøms reaktion

DanmarkC TV fik fat i Martin Bach Sørensen der er både formand og teaterleder. Umiddelbart var reaktionen glæde over, at byrådet har taget dette hensyn til teatret fremtid.

“Vi ser frem til en dialog med Fredericia Kommune, og kvitterer for vi er blevet hørt,” udtaler Martin Bach Sørensen, og tilføjer “Det tager tid at finde andre lokaler, som vi kan bruge 25 uger om året, så der skal snart ske noget!”.

“Vi er positive og vil gå positivt ind i en dialog, når forholdene nu er som de er,” slutter Martin Bach Sørensen.