FREDERICIA

ADP opfører nyt kontordomicil – Port House II – i Fredericia

Af DanmarkC TV

Behov for attraktive faciliteter tæt på by og havn, får ADP til at tænke stort

De senere års positive udvikling af Fredericia som et moderne og grønt knudepunkt for havn, erhvervsliv og bosætning øger det fortsatte behov for attraktive faciliteter tæt på by og havn. ADP binder by og havn sammen gennem store investeringer og understøtter samtidig lokalområdets positive udvikling i tæt samarbejde mellem Kanalbyen, Fredericia Kommune og det lokale erhvervsliv. Opførelsen af et nyt og moderne kontorbyggeri – Port House II – tæt på bymidten og Kanalbyen vil yderligere bidrage til Fredericias positive udvikling med tilflytning af virksomheder og øget bosætning.

Port House er i dag fuldt udlejet og med et fortsat ønske om at understøtte væksten for havnens mange samarbejdspartnere og servicevirksomheder og for byens øvrige erhvervsliv opfører ADP et nyt fællesdomicil med kontor- og servicefaciliter – Port House II. 

Port House II får en placering tæt på det nuværende Port House i Vendersgade, og der skabes en synergi til fællesfaciliteter som mødecenter, kantine og områdets nye parkeringshus. Port House II får et samlet areal på 2.600 m2 erhvervslejemål primært til kontorer og øvrige service- og erhvervsformål. Det ny kontordomicil placeres i området mellem Norgesgade, Oldenborggade og Sundegade tæt på parkeringshuset og med en god placering ved Port House og Kanalbyen. 

”Port House II bliver en udvidelse af kapaciteten i det nuværende Port House, og der vil være gode synergieffekter til de moderne fællesfaciliteter i vores nuværende fælles kontordomicil, hvor især mødecenter og kantine er attraktive for lejerne. Med placeringen af Port House II skaber vi en harmonisk overgang mellem industrihavnen og byen, samtidig med at vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter kontorfaciliteter med central beliggenhed”, siger Morten Højrup, COO i ADP A/S.