Home FREDERICIA ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat med markant omsætningsfremgang og et solidt driftsresultat
ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat med markant omsætningsfremgang og et solidt driftsresultat

ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat med markant omsætningsfremgang og et solidt driftsresultat

0

ADP fortsætter sin meget positive udviklingskurs og har med en rekordhøj omsætning i 2020 samt ét af havneselskabets bedste driftsresultater nogensinde for alvor sat kursen i realiseringen af selskabets vækststrategi. At ADP i et usikkert Corona-år leverer et solidt driftsresultat viser, at forretningen er sund og effektiv. Meget stor aktivitet hen over året i ADP-havnenes kerneforretning, stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port og Port House samt tilgang af nye kunder er baggrunden for årets resultat. Et meget tilfredsstillende 2020-resultat er den 22. april blevet godkendt på ADP-generalforsamlingen.

Et resultat for 2020 på DKK 66,6 mio. efter skat er meget tilfredsstillende ikke mindst for et år præget af usikkerhed som følge af Covid-19. At ADP på trods af et usikkert marked kommer ud af 2020 med en rekordhøj omsætning på DKK 131,3 mio. skyldes, at man nu begynder at se effekten af havneselskabets transformation med nye forretningsområder, som fremadrettet skal sikre ADPs position og vækstmuligheder. Stigende udlejningsaktiviteter i både Port House og Taulov Dry Port har i 2020 tiltrukket nye kunder, hvilket påvirker årsresultatet positivt.

Dertil skal også lægges en rigtig god vækst i kerneforretningen i ADP-selskabets to erhvervshavne i Nyborg og Fredericia, hvor der på især container, RO/RO samt fast bulk har været omsætningsfremgang.

Rekordstor aktivitet på containerforretningen


På både container og RO/RO har godsmængderne trodset alle forventninger. Fredericia Havn har i 2020 haft en rekordstor aktivitet på containerforretningen. To nye feederruter er åbnet, og det har haft en positiv effekt på volumen, som slutter året med en stigning på 11%. På RO/RO har vi haft vækst på 7,7 %.

I kølvandet på den første Covid-19 nedlukning oplevede vi for nogle segmenter en opbremsning i markedet, som med udsving og periodeforskydninger af bl.a. store hvede- og bygudskibninger påvirkede agribulk forretningen med faldende mængder i 2020. 

For råolien har der været et fald i mængderne på 39% svarende til 1 mio. tons som følge af nedlukning af Thyrafeltet i Nordsøen. Faldet i råolien kommer ikke uventet og opvejes positivt af den særdeles gode udvikling inden for andre forretningsområder. 

Nyborg Havn har haft et rekordår


På Nyborg Havn har vi haft en omsætningsfremgang på 12% i 2020, hvilket tilskrives øget aktivitet inden for fast og flydende bulk. Nyborg Havns centrale placering i forhold til de store fynske anlægsprojekter og tiltrækningen af nye kunder har påvirket importen af råstoffer positivt, som i 2020 har haft en vækst i mængder på 189%.

Den samlede godsomsætning i 2020 blev for ADP havnene på 6,8 mio. tons mod 7,9 mio. tons i 2019 svarende til et fald på 14,6%. At de samlede godsmængder er faldet, kommer ikke uventet, og afspejler de senere års udvikling med fald i volumen inden for råolie. 


Taulov Dry Port


I samarbejde med vores joint-venture partner PFA har vi i 2020 realiseret nogle markante milepæle i udviklingen af Taulov Dry Port. Vi startede året med at indgå et strategisk partnerskab med A. P. Møller Mærsk, og dette har yderligere styrket vores markedsposition. I 2020 har vi indgået lejeaftaler med flere store retail-virksomheder, som placerer deres lager og logistik i Taulov Dry Port til gavn for deres klimaaftryk og for optimering af logistikken.

Vi har nu mere end 90.000 m2 idriftsatte lager- og logistikbygninger, som er stort set fuldt udlejet, og vi er godt på vej med etableringen af det næste store lager- og logistikbyggeri på 60.000 m2.

”Vi har meget høje ambitioner om at realisere vores transformation, og vi har i 2020 i samarbejde med vores joint-venture partner PFA igangsat udviklingen af de næste store lager- og logistikbyggerier i Taulov Dry Port, så vi kan imødekomme efterspørgslen. I ADP har vi igangsat udvidelser af havneinfrastrukturen, arealer til godshåndtering med speciel fokus på container og RO/RO samt udvidet pakhuskapacitet, så Fredericia Havn har kapaciteten til at imødekomme de stigende godsmængder, som allerede nu konsolideres i området. Vi kan allerede i de første måneder af 2021 se, at vores top og bund vækster i markant højere tempo end samme periode   sidste år, hvilket giver os store forventninger til 2021”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Læs dagens vigtigste nyheder på www.danmarkc.tv – opdateres alle døgnets timer.

Følg os på facebook