SAMFUND

700.000 unge deltog: Matematikvanskeligheder bremser vej til uddannelse og job

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Børnene har ondt i maven, og frygter “ikke at blive til noget” viser interview med 25 børn

Egmont Rapporten 2023, der er lavet af VIVE, er udkommet, og viser, at én ud af syv børn og unge i grundskolen har så svært ved matematik, at det kan gå ud over deres livsmuligheder. Rapporten kortlægger, hvordan over 700.000 unge har klaret sig efter 9. klasse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at unge i matematikvanskeligheder har 44 procentpoint lavere sandsynlighed for at bestå folkeskolens afgangseksamen i forhold til elever, der har middel matematikfærdigheder. De har 37 procentpoint lavere sandsynlighed for at have afsluttet en ungdomsuddannelse ti år efter 9. klasse. Og de har 18 procentpoint lavere sandsynlighed for at være i job eller uddannelse 15 år efter.

Foto: Tomas Bertelsen, Egmont Fonden

Ondt i maven og frygt for ’ikke at blive til noget’
Matematikvanskeligheder kan også påvirke børns og unges trivsel, viser Egmont Rapporten 2023, hvor 25 børn og unge er blevet interviewet. De fortæller blandt andet om ondt i maven inden matematiktimen, om at blive koblet af faget og fællesskabet og om frygten for ‘ikke at blive til noget’. Rapporten peger også på, at der kan være mange forskellige årsager til matematikvanskelighederne. Vanskelighederne kan ramme alle, men ofte rammer de børn og unge, der i forvejen har det svært på grund af for eksempel sociale, kognitive eller psykologiske udfordringer.

FAKTA: Om børn og unge i matematikvanskeligheder

  • Det skønnes, at ca. 15 % af børn og unge i grundskolen er i længerevarende matematikvanskeligheder.
  • Matematikvanskeligheder kan bunde i mange forskellige årsager: Fx undervisningen, støtten og læringsmiljøet i både skolen og derhjemme såvel som psykologiske, kognitive/neurologiske, sproglige og sociale udfordringer. 
  • Matematikvanskeligheder viser sig ofte allerede i de tidlige skoleår, og dårlige resultater i matematik i 9. klasse kan ofte spores helt ned i indskolingen.
Matematik 2021-2022 Børne- og Undervisningsministeriet