Læserdebat

Til forsvar af borgervejlederen

Maria Sloth Kongensstræde 47 7000 Fredericia, deltager i debatten omkring borgervejlederen

Til forsvar for borgervejlederen
Borgervejlederen er en vigtig funktion i kommunen.

Når borgerne har svært ved at gennemskue de tonsvis af regler og paragraffer og ikke føler de får den hjælp fra deres sagsbehandler, de har behov for, træder borgervejlederen til.  

Nu er borgervejlederen så blevet kaldt til tjenestelig samtale hos kommunaldirektøren. Indholdet af samtalen kender vi ikke meget til, og det er heller ikke det væsentligste i denne sammenhæng. 

Det væsentlige er, at borgervejlederen, som formelt blev ansat af byrådet, nu skal stå skoleret og modtage afvarsler fra kommunaldirektøren.

Der strider imod hele konceptet med en borgervejleder, at han skal være loyal overfor forvaltningen. Det skal han ikke. Han skal være befolkningens bisidder og rådgiver i sager hvor samarbejdet mellem forvaltning og borger er gået i hårdknude eller det er svært for borgeren at gennemskue love og regler.

Han er borgerens garant for retssikkerhed, hvis kommunens medarbejdere svigter.Det er derfor kun byrådet, der kan  udstede advarsler og det er kun byrådet, der kan hyre og fyre en borgervejleder.

Står det ikke fuldstændig klart for alle involverede, så er det på tide at byrådet får det gjort klart.

Få borgervejlederen skrevet ind i styrelsesvedtægten sådan som man har gjort i andre kommuner. Der er tydeligvis brug for klarere rammer omkring borgervejlederen og hvem han skal stå på mål for. 

For borgervejlederen – ham kan vi ikke undvære


Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv