Læserdebat

Vi se hellere det nye Campus bliver placeret i Erritsø

Connie Maybrith Jørgensen. Spidskandidat for SF Havepladsvej 142, 7000 Fredericia, har startet en debat om budget 2022

Mandag d.11.10.21 skal det siddende byråd 2. behandle  budgetforslaget for de kommende år.

Der bliver i budgetforslaget for det kommende år formuleret en hel del gode hensigter på velfærdsområderne.

SF havde gerne set et langt mere ambitiøst resultat på dette område i det velfærden ikke har været tilstrækkeligt prioriteret gennem adskillige år.

Det er bekymrende at det til trods for at 2020 budgettet blev udråbt som et “velfærdsbudget” må konstateres, at det på flere områder har været overordentligt svært at få pengene til at række.

Man har i det nyligt indgåede budgetforlig valgt at aflyse planlagte besparelser i 2022, hvilket sker ved at trække på reserverne (også kaldet bufferne).

Fjernelsen af besparelserne er umiddelbart  positivt, ikke mindst for de mennesker, som ellers ville have fået forringelserne at mærke.

Indgrebet er dog en stakket frist, da nye besparelser dukker op igen i 2023, – med mindre der igen  gribes ind politisk, hvilket vi i SF mener bør ske hurtigst muligt.

Det største fokus i budgettet er klart på vækst ved øget bosætning og turisme. Her mangler vi i SF en gennemarbejdet strategi, som tager hensyn til mennesker og miljø.

Fredericia skal ikke knopskyde uhensigtmæssigt og tilfældigt. Det seneste prestigeprojekt, er vedtagelsen om at anlægge et uddannelses Campus i Kanalbyen.

Det er SF direkte i mod og vil klart foretrække at et evt. Campus etableres i Erritsø, hvor de fleste uddannelser befinder sig. SF vil påpege at investeringer i flere plejehjemsboliger og i de nedslidte folkeskoler er yderst påtrængende og bør prioriteres før et Campus.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv