Kort Nyt

5 ting du skal vide om din pension i 2024

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

2024 byder på nyt, som du bør kende som senior. Hvad enten du er pensionist eller på vej til at blive det, er her 5 vigtige ting, du skal vide, skriver Faglige Seniorer

Pensionen stiger markant
Folkepensionen har oplevet en betydelig stigning på 3,5 procent i 2024, hvilket markerer den største stigning i 14 år. Denne ændring er en del af den årlige regulering af pensionssatserne og formuegrænsen.

Modregning af løn ophører
En vigtig ændring, der trådte i kraft fra 1. januar 2024, er ophøret af modregning af løn i folkepensionen. Dette gælder for pensionister, der fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, samt for dem, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter pensionering. Lovændringen har tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023, hvilket betyder, at de, der har haft lønmodregning i 2023, kan forvente en regulering ved den endelige pensionsopgørelse i juni.

Øgede grænser for pensionsindbetalinger
I 2024 er der også sket ændringer i grænserne for, hvor meget man kan indbetale til forskellige pensionsordninger. Grænserne er nu sat til 9.100 kroner årligt for aldersopsparing, hvis man har over 7 år til pension, og 58.900 kroner, hvis man har mindre end 7 år. For ratepensioner er grænsen nu 63.100 kroner årligt.

Skattefri seniorpræmie for arbejdende pensionister
En ny fordel for de, der fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, er en skattefri seniorpræmie. I 2024 udgør denne præmie 46.868 kroner det første år efter man har nået folkepensionsalderen og 27.898 kroner det andet år.

Pensionistlån flytter til Skattestyrelsen
Tidligere administreret af kommunerne, er ansvaret for pensionistlån nu overdraget til Skatteforvaltningen. Dette lån, som er tilgængeligt for personer på folkepensionsalderen eller modtagere af visse pensionstyper, hjælper med betaling af grundskyld. Denne ændring trådte også i kraft fra 1. januar 2024.