FREDERICIA

480 borgere protesterer mod forringelser i Seniorhuset – Seniorrådet er enige med brugerne

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det mange underskrifter, der er indsamlet, vedrører spareforslag nr. 7.01, 7.03 samt 7.04, som har skabt både frygt og utryghed blandt de ældre, hvoraf manges sociale liv udelukkende består af den daglige gang i Seniorhuset I.P. Schmidt

Hvad er lovpligtigt, og hvad er ikke? Brobyggerne er ikke lovpligtige, som forvaltningen skriver i deres forslag, men 408 brugere argumenterer modsat, at da stillingen blev oprettet lå der sikkert overvejelser bag, om at netop denne indsats ville give besparelser på andre sociale områder.

Eksempelvis argumenteres der for, at “glade ældre er mere selvhjulpne, opsøger ikke sundhedsvæsenet unødigt og ender ikke i depression.”

Skuffelsen over forslaget er til at tage og føle på, idet der netop er kommet en strategi fra Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed. De 408 brugere mener, at hvis forslagene gennemføres vil Fredericia Kommune gå direkte imod denne strategi.

Brobygger

Det påpeges i høringssvaret, at uden brobyggerne vil byens sårbare ældre være ilde stedt. Det påpeges, at brobyggerne gør en kæmpe indsats med opsøgning, omsorg og aktivering. Uden denne indsats vil mange sidde alene og ensomme i deres lejligheder.

Seniorrådet skriver i der høringssvar: Seniorrådet fraråder på det stærkeste, at brobyggerne afskediges. De gør et stort arbejde for en stor mængde ensomme i samarbejde med en gruppe frivillige fra kommunens akvitetscentre. Det er et arbejde, som bør fortsæte og udvides.

Koordinator til aktiviteter

I forvaltningens forslag indgår også en besparelse af en koordinator til aktivitetsområdet. Her gør brugerne opmærksom på, at de er 60 frivillige specifikt i Seniorhuset, hvortil skal lægges de mange frivillige i de foreninger der kommer i huset.
Til at bevare “det store overblik” og hjælpe de frivillige og brugere, er det nødvendigt med en koordinator. Der vil komme til at mangle en ansat der ved hvad der rører sig i huet, og sætte ind de rigtige steder, anfører brugerne.

Seniorrådet skriver om medarbejdere i deres høringssvar: Som udgangspunkt bør der være en kommunalt ansat medarbejder på hvert aktivitetscenter. Med 3 centre altså 3 medarbejdere. Vedkommende er kommunens ”ansigt” over for brugerne og ikke mindst de frivillige, som har en person, de kan henvende sig til, når problemer opstår.

“Caféen er husets hjerte!” – skal køkkenet i Seniorhuset lukkes?

“Caféen er husets hjerte!” anfører de 408 brugere i deres høringssvar. Yderligere hedder det:
“Caféen er så meget mere end et sted, hvor man kan købe sin varme mad: Det er stedet, hvor man træffes og lærer nye mennesker at kende. Stedet, hvor man mødes på tværs af aktivitetsholdene til en kop kaffe og en snak. Stedet, hvor man kommer og spiser for at spise sammen med andre. Stedet, hvor der foregår nogle store arrangementer med fællesspisning og underholdning osv.
Hvis Caféen lukker, vil det for alle dem, der ikke magter at deltage i aktiviteter, være slut med afslappet, socialt samvær, hvor alle hjælper hinanden.”

Seniorrådet skriver i deres høringssvar: Et samlingssted for foreninger, beboere i huset og tæt på i seniorbofællesskabet samt borgere udefra uden et cafeteria kan vi ikke forestille os. Seniorrådet er dog klar over, at Seniorhuset ikke udnytes så godt som muligt. Bl.a. står lokaler ofte tomme om aftenen. Forslaget er derfor, at Seniorhusets funktion genovervejes med henblik på at få andre grupper ind. Vi ved, at køkkenet kan geares til at dække det behov for servicering, der vil opstå.