Læserdebat

4600 kommunalt ansatte har fået en ny personalepolitik

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Af en eller anden mærkelig grund skal personalepolitikken for Fredericias 4600 medarbejdere godkendes af byrådet. Det er sært at skulle godkende noget som jeg ikke har haft demokratisk indflydelse på. Sagen er behandlet i Fredericias ”lille byråd” også kaldet økonomi- og erhvervsudvalget, hvor sagen helt automatisk gled igennem nåleøjet, der åbenbart har bredde som en motorvej. 

Sagen blev behandlet på seneste byrådsmøde, hvor 20 mod 1 godkendte personalepolitikken. Jeg tog mig friheden at nærstudere sagen for et behandle den på er oplyst grundlag. Min konklusion var at personalepolitikken – i forhold til almindelig praksis – er stærkt mangelfuld og den sikrer ikke medarbejderne på en ordentlig og forsvarlig måde. En personalepolitik er et juridisk dokument, der bl.a. jf. advokatfirmaet Thomsen-Fonager en integreret del af et ansættelsesforhold og dermed en rettesnor med både pligter og rettigheder og ansvar for både ledelse og medarbejderne. Personalepolitikken minder om en 14 siders programerklæring uden reelt indhold, suppleret med 11 fotos. Fem med bybilleder, et med en lystfisker, to med børn, et med blomster, et med bøger og endelig et med et par hænder, hvad det så end skal til for. 

Personalepolitikken har som andre ”store” planer i kommunen fået et navn – FREMTIDENS ARBEJDSPLADS. Personalepolitikken skal gøre Fredericia Kommune til en af ”Danmarks bedste arbejdspladser”. Ambitionerne er der ikke noget galt med, men hvorfor siger personalepolitikken ikke noget om: 

  • Medarbejdernes rettigheder og pligter,
  • håndtering af sager om mobning (offer og krænker),
  • håndtering af og støtte til medarbejdere der rammes af stress,
  • kodeks for nære relationer blandt både medarbejderne og ledelse. Kan mand og kone, mor og datter, kærestepar osv. arbejde i samme afdeling? 
  • noget om eksterne relationer til borgere og virksomheder for at sikre en ensartet behandling af personer og sager, og meget mere. 

Til sidst nævner personalepolitikken brug af et inkluderende sprogbrug! Umiddelbart efter tales der om onboarding og outboarding i forbindelse med ansættelsesforhold. Dumsmart, ja i den grad og upræcist og uden indhold. 

Jeg vil ikke undlade at nævne, at flere byrådskolleger bagefter erklærede sympati for mine indvendinger, hvilket jo ikke ændrer noget, men sætter sagsbehandlingen i relief. Jeg stillede et ændringsforslag om at tage personalepolitikken til efterretning frem for at godkende den, som kun jeg selv stemte for. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv