FREDERICIA

43-årig kvinde skal 8 måneder i fængsel for i flere tilfælde at have begået vold

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

En 43-årig kvinde er i dag ved Retten i Kolding dømt skyldig i 10 strafbare forhold, hvoraf de 8 indebærer udøvelse af vold. Voldsforholdene er begået i henholdsvis Fredericia, Kolding og Nyborg i 2016 og 2017. Volden var både rettet mod tilfældige borgere, politibetjente, dørmænd, læger og sygeplejersker.

Anklagerfuldmægtig Tobias Engby fortæller: “Særligt et af forholdene var specielt, fordi kvinden havde kastet sig op på en tilfældig, kørende bil, og havde slået føreren flere gange i hovedet, samt sparket ham og nikket ham en skalle, så flere tænder blev slået løs. Hun havde spyttet ham i munden og råbt, at han måtte have et godt liv med AIDS, hvorefter hun forsøgte at komme ind i bilen til mandens kæreste og barn, der befandt sig i bilen.”

Sagen, der har strakt sig over tre dage i retten, startede allerede i 2017, men på grund af en mentalundersøgelse af tiltalte fik sagen først sin ende i dag. Mentalundersøgelsen konkluderede, at almindelig straf var bedst egnet til at forhindre ny kriminalitet.

Domsmandsretten fandt kvinden skyldig i alle 10 forhold, og fulgte anklagemyndighedens påstand om en straf på 8 måneders ubetinget fængsel.

“Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte en gang tidligere var straffet for lignende forhold, ligesom udgangspunktet for vold mod tjenestemænd er ubetinget fængsel. Der var ikke særlige omstændigheder, herunder personlige forhold, der kunne begrunde en betinget straf,” siger Tobias Engby.

Den 43-årige kvinde modtog dommen på stedet.