FREDERICIA

4. maj i Fredericia afviklet på værdig og stemningsfuld vis

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Kan 4. maj afvikles om formiddagen? Kan et fakkeltog afvikles kl. 12 middag på en lørdag? 

Det må have givet anledning til mange panderynker, da forslaget blev stillet, om 4. maj højtideligheden kan afvikles fra kl. 11 en lørdag formiddag. Kan vi få soldaterne til at møde op? Vil det fredericianerne tage en ny skik til til sig?

Formanden for 4. Maj Komitéen, Ole Steen Hansen, har sikkert haft en lidt urolig nat, men enhver frygt for, at det historiebevidste Fredericia ville blive væk, blev gjort til skamme. Det blev til en markant opbakning.

Siddepladser var der ikke mange ledige af, og som det fremgår af billederne, var der rigtig mange stående der deltog.

Fredericia Postorkester holdt en dejlig koncert med mange af de kendte melodier fra årene omkring 1940-45.

Fanerne blev bragt på plads kl. 11, og så blev 4. maj afviklet helt i den traditionelle og historiske ånd, som 4. Maj Pladsen i årevis har lagt navn til.

Frihedsbudskabet løb i den lange version, inden chefen for Hærhjemmeværnet, generalmajor Jens H. Garly, holdt årets 4. maj tale. Den bringes i DanmarkC TV på et senere tidspunkt.

Der blev derefter fra officiel side lagt kranse og buketter.

Enhedslisten har en stolt tradition om, hvert år, at lægge en krans ved mindesmærket, og det gjorde de også i år. Herover ses byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz lægge sit partis krans.

Ingen andre politiske partier har en tilsvarende tradition.

Det var en 4. maj som adskilte sig fra alle øvrige ved, at blive afviklet omkring middag. Ja, det mere stemningsfulde ved fakkeltog i skumringen er det samme, men mon ikke dette års succes gentages når 4. maj 2025 falder på en søndag, og er 80 år siden frihedsbudskabet lød fra London?

Gymnasiet
Ungdommen var i år særlig godt repræsenteret. Fredericia Gymnasium har en klasse dernetop arbejder med krigen, og de mødte ret så interesseret op.

Historien går i arv
Kaj Ejlersen var både under krigen og efter en markant frihedskæmper, der år efter år stod for 4. Maj-arrangementet. Det har familien taget til sig, som igen i år var repræsenteret med alle generationer.

Herunder billeder fra dagen, den traditionsrige dag, som vi snart bringer et længere indslag om.. Foto: DanmarkC TV.