FREDERICIA

TANDPINE ER HVERDAGEN FOR MANGE UDSATTE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Socialt udsatte har generelt en dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning. Tandpine og tyggeproblemer er hverdagen for mange af de udsatte. Det vil tre frivillige tandlæger nu gøre noget ved, og Fredericia Kommune støtter op omkring det.

Et hårdt liv, dårlig økonomi, social og/eller psykiske problemer, tandlægeskræk, misbrug og måske hjemløshed har medført, at de udsatte ikke har gået til tandlæge i mange år. Begyndende tandsygdomme er derfor ikke blevet behandlet og har udviklet sig til smertevoldende tilstande. Nu har tre privatpraktiserende tandlæger i Fredericia i samarbejde med det lokale udsatteråd sat gang i et initiativ, der skal hjælpe de udsatte med tandsundheden.

”Der er tale om en gruppe borgere, der ikke kommer til tandlæge særlig tit. Det er de allermest udsatte borgere, som får gavn af det her tilbud, og der er et stort behov for at løfte denne gruppe” siger Tove Flensberg, formand for den lokale tandlægeforening og en af de tre frivillige tandlæger.

Tilbuddet til de udsatte omfatter blandt andet smertebehandling, råd og vejledning om tandpleje samt forventningssamtaler, der skal være med til at bearbejde tandlægeskræk. Initiativet får opbakning fra Fredericia Kommune, der udover at lægge klinik til projektet, også har afsat 100.00 kroner, som blandt andet skal gå til en kommunalt ansat klinikassistent og tandlægematerialer.

Projektet er behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Social- og Omsorgsudvalget, der alle bakker op omkring det.

”Det er en meget sårbar gruppe, der her er tale om. De har brug for lidt ekstra støtte til at komme til blandt andet tandlæge. Det her kan være med til at øge deres livskvalitet” siger formand for Social- og Omsorgsudvalget, Henning Due Lorentsen, der også gerne vil takke udsatterådet for det store arbejde, som de har gjort for at få projektet i stand.

”Vi har i vores sundhedsarbejde et meget stort fokus på ulighed i sundhed,” fortæller Jane Findahl, der er  formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og fortsætter;  ”Med det her initiativ er vi et skridt i den rigtige retning hen mod at bryde denne ulighed”.

”Jeg er yderst glad for at skolernes tandklinikker også kan komme de allermest udsatte til gavn. Udsatterådet har længe haft fokus på tandsundheden for denne gruppe og det er dejligt, at der nu bliver sat noget i gang” siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Susanne Eilersen.

Tilbuddet vil i første omgang blive iværksat som et projekt, der løber over 18 måneder. Planen er at holde åbent ca. 3 timer en gang om måneden på den kommunale tandklinik på Skjoldborgvejens skole. Projektet er målrettet kommunens allermest udsatte borgere, og det vil være medarbejdere fra kommunens misbrugscenter og fra socialpsykiatrien, der visiterer borgerne til tilbuddet. Herudover vil projektet blive fulgt tæt. Dette sker for at få øget kendskabet til målgruppens behov og dermed være i stand til at gribe de muligheder for forbedringer af de udsattes sundhed, der kan dukke op i løbet af projektperioden.