FREDERICIA

DANSKE HAVNE SØGER STATSMIDLER

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

20140814_153204Danske Havne søger via Havnepakke 3 statslig finansiering til udretning af tilkørselsrampe 59 i Fredericia mod Kolding   Når man kører på Snoghøj Landevej inde fra Fredericia og vil på motorvejen mod Kolding, skal man krydse Snoghøj Landevej og køre ned af tilkørselsrampen i et loop. Venstresvingsbanen på Snoghøj Landevej skaber dagligt trængsel og kø på strækningen til gene for alle trafikanter og med negative miljømæssige konsekvenser.   Derfor har der i Fredericia længe været et ønske om at få lavet en ny motorvejsrampe med nedkørsel på den vestlige side af Snoghøj Landevej. Danske Havne vurderer, at en ny rampe kan finansieres af staten via Havnepakke 3, hvis midler fordeles inden for det næste halve år. Efter at have været i dialog med Fredericia Kommune sender Danske Havne derfor nu en ansøgning om 100 % statslig finansiering af projektet af sted.Skitse rampeforlægning   ”Havnen i Fredericia har gennem de senere år oplevet en markant stigende aktivitet med øget trafik til følge. Alene fra 2013 til 2014 er antallet af containere til havnen steget med 25 %. De mange lastbiler, der transporterer godset videre, ender ofte i lange køer på Snoghøj Landevej. Som vi ser det, opfylder en ny tilkørselsrampe mod Kolding derfor fuldt ud kravene til at blive finansieret via Havnepakke 3, som har til formål at skabe gode vækstvilkår for de danske havne”, udtaler Jens Peter Peters, administrerende direktør i ADP.   Formand for By- og Teknikudvalget Jean Brahe er enig i den udlægning og bakker op om ansøgningen:   ”En ny rampe vil forbedre trafikafviklingen i myldretiden, hvilket vil være til stor gavn for havnen, Fredericias øvrige erhvervsliv samt de mange borgere, der dagligt benytter tilkørslen. Det koster både samfundet, den enkelte og miljøet dyrt, når vi sidder stille i vores biler med motoren kørende”, siger udvalgsformanden.