SAMFUND

310.000 børn og unge vokser op i en familie med psykiske sygdomme. Danske Regioner kommer med en anbefaling til Regionerne

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Systematisk opsporing og tilbud skal udbredes ud fra gode erfaringer og viden fra Region Nordjylland.

En rapport fra Psykiatrifonden og Børns Vilkår viser, at de mange børn og unge der vokser op i familier med psykisk sygdom giver store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor skal der iværksættes en systematisk opsporing, så børn og unge kan få et tilbud om hjælp, lyder det fra Danske Regioner.

Hvert fjerde barn eller ung i Danmark vokser op i en familie med psykisk sygdom
Danske Regioner

Børn og unge der mistrives i en familie med psykisk sygdomme, koster i gennemsnit 400.000 kr. mere pr. barn, end en familie uden psykiske sygdomme. Dertil skal lægges en risiko for, at disse børn og unge selv kan udvikle psykisk sygdom, selvmordstanker og lavt mentalt selvværd.

Opsporing skal ske ved, at sundhedspersonale i psykiatrien forpligter sig til at spørge patienter, om de har børn som pårørende. Personalet vil forinden blive uddannet i netop den slags vanskelige samtaler.

Når opsporing er sket, skal et styrket samarbejde mellem regionerne og kommuner komme børn og unge til gode. Her spiller de lokale organisationer en stor rolle, idet det netop kan være dem der henvises til.

“Center for pårørende” i Region Nordjylland er et godt eksempel, der kan virke som inspiration. Centret har rådgivning og netværk for børn, unge og familier, der er med til at styrke forståelsen og samtalen mellem de pårørende og den syge forældre.

Martin Jakobsen (C), der står i spidsen for en politisk arbejdsgruppe om mental sundhed, som vil sætte ind på flere fronter:

"Børn og unge i familier med psykisk sygdom er meget sårbare og udsatte for selv at blive ramt af bl.a. psykiske problemer eller sygdom, der kan forringe deres livskvalitet på mange områder. Derfor vil vi styrke forebyggelsen og 
opfølgningen for at bryde de onde cirkler," siger Martin Jakobsen (C).

Centret har gennem mange år arbejdet med opsporing og støtte, og det har bidraget til arbejdsgruppen, der også har fået viden og input til konkrete indsatser fra blandt andet Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Danske Regioner anbefaler til opsporing og tilbud til børn og unge
– Regionerne forpligter sig til at opspore børn som pårørende i psykiatrien. Det vil sige, at voksne patienter i psykiatrien bliver spurgt, om de har børn. Samtidig skal det sikres, at fagpersonalet har de rette kompetencer til at tage en samtale med patienter, om de har børn og henvise til tilbud.
– Der skal være adgang til relevante tilbud for børn og forældre. Tilbud kan være tilrettelagt i regionalt regi eller i samarbejde med civilorganisationer og kommuner, og om nødvendig etablere tilbud, hvis der mangler.

Kilde: ”Menneskelige og økonomiske omkostninger – når børn vokser op i familier med psykisk sygdom” og ”De oversete børn”. Rapporter fra ’Spørg mere’ partnerskabet i 2023.