FREDERICIA

29.336.598,37 kroner på vej til Naturpark Lillebælt – 5.000.000 til Kringsminde

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“Museumsgaarden Kringsminde” ved Fredericia er et af de projekter der modtager penge

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden januar behandlet ansøgninger. Der er 97 millioner kroner i puljen, og deraf kommer de 62 millioner kroner fra EU’s Regionalfond. Der er modtaget i alt 27 ansøgninger.

Kringsminde
Den populære museumsgård ‘Kringsminde’ får 5 millioner kroner til opførsel af en ny servicebygning samt renovering af øvrige forældede bygninger.

Pengene til ‘Kringsminde’ falder helt i tråd med Naturpark Lillebælt. Det er drift på naturens betingelser og økologisk, mener John Nyborg, som understreger der er brug for pengene til museumsgården, og 5 millioner kroner er en god begyndelse.

Det har her til aften ikke været muligt at få en udtalelse fra museumsforvalter Karin Rahbek.

Kringsminde – naturligt og økologisk landbrug. Foto: DanmarkC TV.

Naturpark Lillebælt
Bestyrelsesmedlem i Naturpark Lillebælt for Fredericia Kommune, John Nyborg (A), siger til DanmarkC TV:
Vi har søgt pengene, og er glade for at have modtaget så mange penge. Overordnet set skal de bruges til regenerativ turisme. Turister kan hjælpe med at få naturen til at vokse ved aktiv deltagelse ved eksempelvis udplantning af ålegræs og områder med shelters.
Vi skal også arbejde endnu tættere med vores partnere og samarbejdspartnere. Vi skal heller ikke kun tænke lokalt, men nationalt og endnu mere på at blive en marin naturpark. En naturpark hvor turister kan opleve den rigtige natur. Det er en balance hvor naturen ikke skal ødelægges, og opleves i den oprindelige form.

John Nyborg (A), bestyrelsesmedlem i Naturpark Lillebælt. Foto: DanmarkC TV.

John Nyborg påpeger, at kommunerne der er sammen om Naturpark Lillebælt – Fredericia, Kolding og Middelfart – kan bryste sig af det gode samarbejde, og har nu også inddraget Trekantområdet Danmark. “Dermed når vi ud over landets grænser,” påpeger John Nyborg. Samtidig er det en erkendelse, at vi borgere der bor i eller omkring Naturpark Lillebælt hører for lidt om det store projekt. “Vi skal arbejde mere med, hvordan vi kommunikerer. Måske kan vi lære at de tyske naturparker, som tyskerne er virkelige stolte af,” slutter John Nyborg.

Pengene skal bruges til:

  • Projektet vil styrke turismen i Naturpark Lillebælt og bidrage til flere private investeringer via en større investering i turismeinfrastruktur fordelt på tre forskellige lokationer i Naturpark Lillebælt;
  • En fornyelse af Middelfart Marina i form af ny aktivitetsbrygge og badebro, skater- og parkourområde, nyt fælleshus og picnicterrasser
  • Investeringer i Museumsgården Kringsminde ved Fredericia, bl.a. gennem opførsel af en ny servicebygning samt renovering af øvrige forældede bygninger
  • Investering i området omkring Skamlingsbanken i Kolding Kommune i form at et udsigtstårn i træerne og en tidevandsbro ved Binderup Strand.

Christian Motzfeldt, forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, siger:
Som noget helt nyt giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilskud til etablering af infrastruktur, og vi håber med midlerne til de udvalgte projekter for alvor at få sat skub i de private investeringer via fysisk udvikling af lokale turismeområder i hele landet. Turisme er en af bestyrelsens signaturindsatser, og det ligger os stærkt på sinde at kunne bidrage til at fortsætte de seneste års positive udvikling i sektoren.

De støttede projekter i Thyborøn, Naturpark Lillebælt, Juelsminde og Nakskov skal eksempelvis etablere faciliteter og anlæg som fx havnebad, maritime legepladser, promenader og rekreative spots, samt kystterrasser, forbindelsesstier, forbedrede adgangsforhold, forbindelser mellem havn og by samt bedre skiltning og kulturformidling. Flere projekter omfatter også klimasikringsinitiativer.