-

170 BLINDE ALARMER…

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Brandvæsen måtte køre til 170 blinde alarmer i 2013. Således berettede Beredskabschef Kaj Petersen i sin tale ved Brandvæsnets nytårsparole lørdag. Alarmerne er gået ved eksempelvis rygning indendøres på plejehjem, varmeudvikling fra maskiner på virksomheder og lignende.  Dertil kommer 14 alarmer der specifikt er falske alarmer.

Kaj Petersen berettede yderligere, at der til sammenligning i 2012 var 150 udkald af slagsen.

Beredsskabschefen benyttede lejligheden ved nytårsparolen til at udnævne årets medarbejder. Et enigt medarbejderudvalg pegede på Helle Andersen. Se interviewet med Helle og indslag fra nytårsparolen  i nyhederne på DanmarkC TV mandag.

Se hele nytårsparolen på DanmarkC TV senere på ugen…