Home FREDERICIA 15 MILLIONER KRONER TIL BÆREDYGTIG OG GRØN BYUDVIKLING
15 MILLIONER KRONER TIL BÆREDYGTIG OG GRØN BYUDVIKLING

15 MILLIONER KRONER TIL BÆREDYGTIG OG GRØN BYUDVIKLING

0

Organisk affald skal fremover udnyttes til fremstilling af biogas i Fredericia, og samtidig skal lokale virksomheder gennem innovationsforløb motiveres til at udvikle cirkulære løsninger. Kommunen har netop fået tilsagn om i alt 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, der investerer i at skabe bæredygtig, grøn byudvikling.

Flere og flere flytter til byerne, og forventningen er, at 80 pct. af EU’s befolkning bor i byer eller bynære områder i 2020. Udviklingen stiller store krav til fremtidens byer, ikke mindst hvad angår affaldshåndtering og energieffektivitet. Samtidig er der et stort forretningspotentiale for virksomheder, der formår at udtænke nye teknologier og metoder, som kan bidrage til at skabe bæredygtige og grønne byer.

Fredericia Kommune har netop fået tilsagn om i alt 15 mio. kr. i EU-medfinansiering til to indsatser, der skal fremme bæredygtig, grøn byudvikling.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Sigmund Lubanski:

”Investeringen i bæredygtig, grøn byudvikling har dobbelt sigte. Indsatsen i Fredericia Kommune skal først og fremmest medvirke til, at der bliver udviklet og afprøvet teknologier, som bidrager til et reduceret energiforbrug. Men der er også en klar målsætning om, at lokale SMV’er gennem innovationsforløb får øjnene op for potentialerne ved at udvikle cirkulære løsningsmodeller. Dette dobbelte sigte skal sikre, at byudviklingen i Fredericia Kommune sker med øje for både bæredygtighed og virksomhedernes vækst”.

Del af helhedsorienteret by strategi

Fredericia Kommune, der nu modtager en økonomisk håndsrækning fra EU’s Regionalfond, arbejder med bæredygtig byudvikling på flere fronter. Kommunen har således allerede lavet en helhedsorienteret strategi, der udstikker rammerne for den fremtidige byudvikling. EU-midlerne skal bruges til at iværksætte konkrete dele strategien, mens kommunen selv står for at finansiere de øvrige aktiviteter.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro udtaler:

”I Fredericia Kommune opfatter vi det som en stor anerkendelse at modtage regionalfondsmidler. Det betyder nemlig, at vi kan nå endnu længere med vores bæredygtige, grønne by strategi. Vi har i flere år haft fokus på, hvordan vi bedst mulig genanvender Fredericias affaldsressourcer. Med medfinansieringen fra EU’s Regionalfond bliver det nu muligt at optimere på dette område. Rigtigt spændende bliver det at få omdannet den organiske fraktion til energi og i øvrigt teste nye metoder og teknologier af i samarbejde med Syddansk Universitet og Aalborg Universitet”.

De to kommende EU-medfinansierede indsatser i Fredericia Kommune vil i praksis blandt andet indebære test af nye teknologier til at energieffektivisere Fredericias spildevandsanlæg vha. SMART-data i et samarbejde med Aalborg Universitet. Derudover er Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Syddansk Universitet gået sammen om at teste metoder og teknologier, hvor organisk affald fra fx husholdninger omdannes til biogas.