Kort Nyt

100.000 kvadratmeter græsarealer hos Crossbridge Energy får lov at vokse vildt

Arealer svarende til 14 fodboldbaner hos Crossbridge Energy vil fremover få lov at vokse vildt. Mere end 2500 kvadratmeter er blevet tilsået med blomsterfrø

Store græsområder får fremover lov at vokse frit og vildt på Crossbridge Energy’s arealer på raffinaderiet i Fredericia. Faktisk er der tale om mere end 100.000 kvadratemter; mere end 14 fodboldbaner. Områderne ligger i yderkanterne af det ca. 75 hektar store areal, og det er områder, hvor der er blevet slået græs gennem tiderne, siden raffinaderiet blev åbnet i 1966. Mere end 2500 kvadratmeter er blevet tilsået med blomster, så de fremover vil blomstre og være insektvenlige.

Der er også etableret store insekthoteller på nogle af områderne, hvor de nu fældede poppel-træer fra Egeskovvej er udlagt, så insekter og smådyr kan få nye boområder og ro og fred.

Disse udvalgte områder inde på raffinaderiet er ikke befærdede til dagligt, hvorfor netop insekter og smådyr vil få ro og mulighed for at leve uforstyrret til glæde for biodiversiteten.

De nye vilde arealer ligger udenfor de såkaldte tank-farme, hvor græsarealerne fortsat skal klippes af sikkerhedsmæssige hensyn, og det er også udenfor selve procesområderne.

De ca. 2500 kvadratmeter blomsterområder er blevet tilsået med den såkaldte ”Fredericia-blanding” af blomsterfrø, som er den samme blanding, som Fredericia Kommune eksempelvis har benyttet på et areal ved Egeskovvej overfor raffinaderiet, hvor folk har nydt at kunne plukke blomsterbuketter at tage med hjem.

Det vil dog ikke være muligt at komme ind for at plukke blomsterne på raffinaderiets område.

Blomsterområderne vil skulle plejes i en periode fremover, så blomsterne vitterligt kan få mulighed for for alvor at slå rod og ikke blive udkonkurreret af græs og eksempelvis mælkebøtter. Men på sigt vil også disse områder stort set pleje sig selv og altså være tilgængelige for bier og insekter.

Et af blomsterområderne er etableret lige udenfor raffinaderiets hegn mod Egeskovvej. Det udgør ca. 1000 kvadratmeter, svarende til en parcelhusgrund, og vil forhåbentlig skabe glæde for trafikanter, der passerer forbi, samt for dyrelivet, når blomsterne springer ud. Området dækker begge sider i forhold til indkørslen.