Home Læserdebat VISIONSBASERET UDVIKLING AF FREDERICIA
VISIONSBASERET UDVIKLING AF FREDERICIA

VISIONSBASERET UDVIKLING AF FREDERICIA

0


Der er gennem den seneste tid gentagne gange sat spørgsmålstegn ved, hvor vidt Socialdemokratiet vil lede og udvikle Fredericia ved, at udarbejde en vision for Fredericia.

I Socialdemokratiet anerkender vi i høj grad en visionsbaseret ledelse og udvikling af vores dejlige by.

Et rigtigt godt eksempel på værdien af visionsledelse var da et samlet byråd i midten af 0’erne, med borgmester Uffe Steiner Jensen i spidsen, udarbejdede nogle visionære mål for Fredericia. Allerede dengang blev kursen blandt andet lagt for Kanalbyen og erhvervsudviklingen i Taulov. 

En ambitiøs vision må nemlig gerne række længere frem end blot nogle få år. Skal vi være visionære, skal vi også for alvor turde, at lægge retningen for de næste mange år.

Dog mente vi ved sidste års budgetforhandlinger, at visionsarbejde ikke burde være en del af de igangværende budgetforhandlinger, idet vi ser den modsatte arbejdsgang. Nemlig først udarbejdelse af en vision for Fredericia, som så efterfølgende forfølges med mere konkrete handlingsplaner og fagspecifikke politikker, som så i praksis understøttes med konkrete økonomiske prioriteringer.

Fredericias seneste vision udløb ved årsskiftet og her er det vigtigt for Socialdemokratiet, at vi først reflekterer over og evaluerer den udløbne vision, før vi igangsætter udarbejdelsen af en ny. Fredericias nye borgmester, Steen Wrist, vil i løbet af foråret tage initiativet hertil og vi håber meget at hele byrådet i fællesskab vil deltage i dette arbejde.

Herudover finder vi det arrogant, hvis et byråd umiddelbart inden et kommunalvalg udarbejder retningen for Fredericia for de kommende år. Et sådant arbejde bør igangsættes umiddelbart efter det kommende kommunalvalg til efteråret og bredes ud så det inddrager flest mulige i Fredericia.

Samtidig skal der også gøres opmærksom på, at vi jo allerede har flere langsigtede planer og retninger for Fredericia. Eksempler herpå er blandet andet kommuneplanen og ikke mindst tiltrædelsen af FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Særligt den sidste er jo i den grad en visionær retning for vores dejlige by.

Socialdemokratiet er altså for visionsarbejde, ikke kortsigtet, hovedløst eller forhastet grundet et snarligt kommunalvalg, men for Fredericias udvikling på den længere bane.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Søren Larsen

Gruppeformand