Læserdebat

Virksomhedsetiske fordringer relateret til livsforhold

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia

Cheminovas historie begynder ved København i 1938 med produktion af forskellige kemiske produkter og medfølgende forurening, på grund af klager flytter de til Harboøre, hvor de etableredes i 1953 og producerer blandt andet pesticider (plantebeskyttelsesmidler – det lyder bedre) og lukker det forurenede processpildevand direkte ud i Vesterhavet.

Grindstedværket etableredes i 1924 og producerede medicinalvarer og tilsætningsstoffer. I begyndelsen ledes det forurenede processpildevand ud i Grindsted Å. Da å-forureningen blev for meget dumpedes spildevandet i Kærgård Plantage, hvor de endte med at pumpe spildevandet ned i undergrunden gennem nedborede rør, hvorefter det sivede ud i Vesterhavet (der var gult skum på stranden).

Nordic Waste blev grundlagt i 2018 ved landsbyen Ølst tæt på Alling Å, der ligger syd for Randers og i Randers Kommune, hvor man samlede forurenet jord fra forskellige steder i Danmark. Men allerede i 2023 viste det sig, at forholdene ikke var i orden og store miljømæssige problemer opstod med blandt andet forurening af Alling Å og fare for jordskred til Ølst.

Det er blot tre eksempler på, at ejere og ledere af virksomheder tror at naturen er en uendelig affaldsspand og handler derfor totalt uansvarligt overfor mennesker og omgivelser.

Den virksomhedsdrivende kraft er udelukkende pengeøkonomisk uden nogen form for omgivelsesrelateret balancefornemmelse.

På det seneste debatteres heftigt omkring miljøgodkendelser og tilladelser til at udlede affald og giftstoffer til omgivelserne. Debatten skulle være unødvendig og er udelukkende affødt af virksomhedernes manglende omgivelsesansvarlighed. At man kunne anvende affaldsstofferne mere konstruktivt er uinteressant, hvis det ikke pengeøkonomisk kan betale sig. Økonomien baseres således udelukkende pengeøkonomisk, der understøttes og forstås af alle uddannet og opdraget i den nuværende pengeøkonomiske paradigme, der er klinisk renset for etik og ansvarlighed ud over penge.

Det er derfor absolut nødvendigt, at vi indarbejder en anden økonomisk målestok end penge. CO2 afgifter er lidt ad vejen, men regnes dog stadig i penge og baseres på eksterne begrænsninger, hvor indre virksomhedsetiske overvejelser og selvkontrol ofte er modsat rettede til skade for natur og mennesker.

Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening opfordres blandt andre herved til at holde orden i eget hus og tage hånd om brodne kar!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv