FREDERICIA

Vigtig viden vedrørende kommende dages vejr

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er både blæst og vandstandsstigninger på vej mod Fredericia. Særligt Skærbæk-området kan opleve kraftige vandstandsstigninger. Der er sandsække til rådighed. 

Pressemeddelelse fra Fredericia Kommune:
I øjeblikket har mange af kommunerne omkring Fredericia fået et stormvarsel fra DMI. Selvom der i øjeblikket ikke er stormvarsel for Fredericia Kommune, så er der god grund til at være opmærksom på vejret, få sikret løse genstande i haven, undgå at gå i skoven, m.v.

Der er samtidig et usædvanligt højvande på vej mod den sydlige del af Jylland. I Fredericia Kommune tyder prognoserne på, at Skærbæk Havn og Børup Sande kan blive påvirket, hvor vandstanden kan komme op mod ca. 1,90. Det er grundejers ansvar at sikre ejendommen mod oversvømmelser. Kommunen har sat sandsække op i området, der kan bruges til sikringen. Der er sandsække ved Nyvej/Skærbæk Havnegade og ved Børup Sandevej. 

I øjeblikket siger vandstandsprognosen for Fredericia by, at vandet topper lørdag morgen, cirka 92 cm over normalt niveau. Det er indenfor det niveau, som højvandssikringen kan klare. Ligesom den nordlige del af kommunen ud til Vejle Fjord ikke forventes at blive påvirket.