VEJLE

VALG I UNGEHUSET OG ÅBENT HUS

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Et nyt ungehus fyldt med muligheder – og hvad skal huset så bruges til? Det skal de unge selv være med til at finde ud af. Og hvis man vil være med der, hvor beslutningerne træffes, så kan man stille op til valget til brugerrådet torsdag den 28. august 2014.

c6b8d6_Ungehuset_Graffitiv_gTorsdag den 28. august 2014 kl. 17.00-18.30 er der brugerrådsvalg i Ungehuset.

Alle 15-25-årige kan stille op og kan stemme ved fremmøde.

Ved brugerrådsvalget i januar blev der nedsat et råd med 10 unge mennesker, som repræsenterer de fleste af ungdomsuddannelserne i Vejle. Siden har de været med til at udvikle huset – både i forhold til ombygning og indretning, regler der skal gælde i huset, samt hvilke aktiviteter det skal kunne rumme.

Perioden for det nuværende Brugerråd er ved at være overstået, og det er nu tid til, at der skal vælges 10 nye unge, som får indflydelse på Ungehusets udvikling og fremtid. De kommer til at sidde som Brugerråd det kommende år. Sammen vil de være med til at fremme ungdomskulturen i Vejle Kommune.

Kl. 15-17 samme dag er der åbent hus i Ungehuset på Ved Vandværket 1 i Vejle.aaffbb_Ungehuset_forberedelse_af_graffitiv_g

Her kan man se, hvor langt ombygningen af huset er. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv vil indvie den 50 meter lange graffitivæg udenfor huset. Herefter kan de unge slå sig løs og sætte deres eget præg på væggen.

De unges eget ønske

Ønsket om et ungehus stammer tilbage fra den store ungekonference, der blev holdt tilbage i marts måned 2013. Planen med huset er, at det skal danne rammen om fællesskaber mellem unge og være et udviklingssted for ungestyrede aktiviteter. Byrådet har bevilliget 2 mio. kr. til etablering af ungehuset og 300.000 kr. til brug.

Fakta om ungehusets brugerråd:

  • Der skal vælges 7 repræsentanter, samt 3 suppleanter.
  • Mindst 50 % af brugerrådets repræsentanter skal være bosiddende i Vejle Kommune.
  • Brugerrådets funktionsperiode vil være 1 år fra valgdagen.
  • Brugerrådet konstituerer sig på sit første møde med formand og næstformand.

For mere information om opstilling til brugerrådet og stemmeafgivelse sewww.ungi.vejle.dk eller facebook.com/UngiVejle