Politik

Værkbyen i Skærbæk, Fredericia, ønskes bevaret for eftertiden

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

For at sikre kulturmiljøet og bevaringsinteresserne fremadrettet, har forvaltningen udarbejdet en lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg. Det sender byrådet nu ud i høring

FREDERICIA: Forvaltningen har beskrevet Værkbyen i Skærbæk sådan:

Parcelhuskvarteret øst for det gamle Skærbækværk er opført i 1950’ne som boliger for Skærbækværkets arbejdere og funktionærer. Boligerne fremstår tidstypisk for perioden opført i en blanding af rød og gul tegl med røde tegltage. Den første byggeperiode fandt sted fra 1949-1952 og bestod af to husblokke med fire lejligheder samt 33 énfamiliehuse. Senere opførtes yderligere 18 énfamiliehuse. Endvidere opførtes en portner- bolig samt to lejligheder i en fælles forsamlingsbygning, Skærgården. Desuden opførtes tennisbane, legeplads bibliotek, telefonboks og fælles vaskeri.

Området fremstår i dag ensartet og bærer præg af at have været ejet og vedligeholdt samlet, ligesom der er en fin bearbejdning af landskabet. Der er i dag 49 énfamiliehuse og én husblok med lejligheder tilbage i området, som er registeret som bevaringsværdige.

Byrådet
Lokalplanen blev behandlet på mødet i dag, og Forvaltningen vurderer, at planforslagene indeholder bestemmelser, som kan sikre bevaringen af de bevaringsværdige boliger samt de kulturelle værdier beskrevet i kulturmiljø nr. 23 fremadrettet.
Forvaltningen vurderer samtidig, at planforslagene ikke vil påvirke Skærbækværkets erhvervsmæssige drift negativt.