FREDERICIA

Ung mand på 22 år dømt til 60 dage bag tremmer for trusler på bl.a. SMS

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ung fredericianer truet til at sende 4.000 kroner til den nu dømte 22-årige. Retten slog fast, at udover fængsel for trusler, skal pengene betales tilbage – med rente!

Retsreferat fra Retten i Kolding
Den alvorlige sag udspandt sig over ganske få timer en aften i begyndelsen af marts 2023. Den forurettede, som også er i 20’erne, fik pludselig SMS er fra et ukendt nummer. SMS’er omhandlede en “Olivia” som den forurettede skulle have haft kontakt med, men som han ikke kendte noget som helst til, forklarede han i retten.

Den forurettede
Hurtigt blev de ellers venlige SMS ret så truende. Grunden til truslerne var, at den tiltalte 22-årige påstod, at den forurettede havde haft et upassende forhold til denne “Olivia”. “Olivia” skulle være 14 år gammel, fremgik det af SMS. Den forurettede blev truet med, at han hurtigt ville få besøg af seks mænd – angiveligt onkler og brødre til “Olivia”. Men den forurettede fik tilbudt en løsning: Betal 2.000 kroner inden for få minutter på et opgivet MobilPay indsamlingsnummer kaldet “bødekassen”.

Efter den forurettede havde betalt 2.000 kroner, kom der lynhurtigt et nyt krav om 2.000 kroner mere! De blev også betalt.

Truslerne blev ind i mellem afløst af telefonopringninger. Det hjalp ikke, at ofret blokerede det første nummer, han var blevet kontaktet på. Han blev bare kontaktet fra et nyt nummer! Det føg med trusler som “vi ses lige om lidt”, “vi ved hvor du bor fra Krak”, “du bliver flækket” og endelig truslen om, “at blive meldt til politiet for pædofili”. Den forurettede unge mand erkendte i retten, at han var bange.

Tonen i telefonsamtalerne var hård og kommanderende. Forurettede mente også han kunne spore en udenlandsk tale/accent i den dybe stemme.

Ikke skyldig
Den anklagede, der erklærede sig ikke skyldig, forklarede i retten, at han havde gæld til “nogen”, som han selv mente, han havde grund til at frygte. Den samlede gæld, oplyste han i retten, var på 80.000 kroner, og de 4.000 kroner skulle altså falde nu. Disse personer havde taget den tiltaltes telefon, og beholdt den i 42 dage. Tiltalte afleverede sin telefon og koder, da han blev truet med “en tur ud i en skov”, og erklærede i retten, at “jeg gjorde bare som der blev sagt”, da anklageren ville vide hvorfor han udleverede alle koder, herunder til netbank og MobilePay.

Tiltalte forklarede i retten, at han ikke vidste hvad telefonen blev brugt til, men han på et tidspunkt fik at vide, at han skulle hæve 4.000 kroner, og aflevere pengene “til en”. Tiltalte opholdt sig på det tidspunkt i Aalborg, og det var også her han skulle aflevere pengene.

I retten erklærede tiltalte, at efter han fik telefonen tilbage, kunne han ikke se de beskeder der var sendt eller modtaget. Han er efter forløbet i marts “gået under jorden” i forhold til dem han angiveligt skylder penge, for han er af den opfattelse, at han stadig skylder dem “en tjeneste”.

Vidnet
Til retssagen var der indkaldt et enkelt vidne: Den forurettedes far. Han havde fundet ud af, at der var noget galt med sønnen, der var på besøg. Den forurettede “havde lukket sig inde i sig selv”, forklarede vidnet, som dog fandt ud af hvad der var sket. Da telefonen ringede igen, tog vidnet den, og sagde “Slagelse politi”, hvorefter der blev lagt på.
Dermed kunne vidnet ikke fortælle om stemmeføring eller eventuel accent.

Anklageren
Anklageren dokumenterede, at den indsamlingskonto tiltalte havde ved MobilePay, flere gange havde skiftet navn. Lige fra tiltaltes eget navn i forskellige variationer og til “Bødekassen”, som var det navn den forurettede fik oplyst indbetalingsnummer til.

Det blev oplyst af anklageren, at tiltalte tidligere har fået en dom på betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Af de 80 timer var der kun afviklet 15 timer, hvilket skyldes tiltaltes dårlige ryg og angst, og han havde svært ved at melde afbud når han måtte blive hjemme.

I sin procedure nedlagde anklageren påstand om ubetinget fængsel i to til tre måneder, henset til de alvorlige trusler, herunder særligt når der trues med anmeldelse eller offentliggørelse af påstanden om pædofili, som kan ødelægge rigtig meget for den det går ud over. Anklageren gennemgik retspraksis ved den slags trusler, som der er faldet ret hårde domme i.

Forsvareren
Forsvareren for den anklagede påstod frifindelse med henvisning til, at han ikke mente anklageren havde løftet sin bevisbyrde. Forsvareren mente, at en simpel undersøgelse af hvor telefonen havde været ville vise, at den ikke var i nærheden af den tiltalte i de 42 dage.

Det var også forsvarerens opfattelse, at det argumenterede for tiltaltes uskyldighed, at han var nød til at gå under jorden, og faktisk flygte fra Aalborg for sin egen sikkerheds skyld.

Forsvaren mente heller ikke, at tiltaltes stemme lød som den forurettede havde forklaret, og at tiltalte taler et helt almindeligt dansk.

Tiltalte har nu egen bolig, fast arbejde, intet misbrug og fritidsinteresser fik retten oplyst ved forsvarerens spørgsmål til tiltalte, lige som ryggen nu er OK.

Dommen
Det var en enig domsmandsret der efter 35 minutters votering i enighed dømte den tiltalte til 60 dages ubetinget fængsel, samt tilbagebetaling af 4.000 kroner tillagt procesrente. Retten begrundede sin afgørelse med, at forsvaret ikke var kommet med noget, der understøttede den nu dømtes forklaring.

Efter en kort samtale med sin forsvarer, uden for retslokalet, udbad den dømte 22-årige sig betænkningstid.

Det kom ikke frem under retssagen, hvorfra den dømte havde den forurettedes telefonnummer fra.