Læserdebat

Ulighed for loven!

Connie Maybrith Jørgensen, Spidskandidat for SF, Havepladsvej 142, Fredericia – har startet en debat omkring ADP-as

Det er dybt beskæmmende når mennesker i høje og vellønnede stillinger, snyder sig til at bruge offentlige eller private virksomheders midler til eget private forbrug, som det netop er sket i ADP sagen. Det værste er dog næsten, at man fra bestyrelsen i ADP, Advokatfirmaet og nu Byrådet undlader at stille bedrageren til ansvar retsligt. En hver anden borger i dette samfund kan påregne at blive politianmeldt prompte såfremt det offentlige mistænker, at borgeren med overlæg har skaffet sig uberettigede offentlige midler. En arbejdsløs kontanthjælpsmodtager kan påregne at blive idømt bøde / blive sanktioneret økonomisk for at misse en samtale på Jobcentret. Men en direktør går fri. Der er i sandhed forskel på folk. At bestyrelsen for en offentlig ejet virksomhed mener sig berettiget til at træffe en beslutning om at se bort fra økonomisk kriminalitet på ejernes i dette tilfælde Fredericias borgeres vegne, burde ikke kunne forekomme. Det er forhold man ellers finder i mindre udviklede demokratier og det skal der gøres noget ved!

Derfor mener vi i SF at ADPs selskabskonstruktion hurtigst muligt skal ændres, således der bliver åbnet mulighed for aktindsigt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv