Kort Nyt

Ugens politiske meningsmåling 15. maj ’23

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 15. maj 2023, baserer sig på telefoninterview med 1.021 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra d. 8. maj 2023 til d. 14. maj 2023.

Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Ca 30,0% af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”.

Tallene i parentes angiver forskellen i procentpoint fra folketingsvalget d. 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,5% point.

Kilde: Voxmeter for Ritzaus Bureau