Læserdebat

Udvidelse af Fredericia havn

Karsten Byrgesen har startet en debat om Fredericia Havn

Jeg støtter udviklingen af Fredericia havn og jeg bakker op om den vækst og succes som driftige operatører på havnen har skabt. Fredericia Shipping er et godt eksempel på hvad hårdt arbejde, viden og vilje kan føre til. Det aftvinger respekt og firmaets udbygning med 300.000 kvadratmeter og to gange 600 meter jernbane i Danmark C i Taulov understreger deres vigtige og førende rolle. 

Havneudvidelsen er kontroversiel. Som lyn fra en klar himmel blev nyheden om en gigantisk udvidelse af Fredericia havn præsenteret for byrådet. Præsentationen angav et stramt tidsforløb, der inden første spadestik sætter projektet under pres. 

Processen har kun involveret bestyrelsen i Associated Danish Ports (ADP) inkl. borgmesteren og et byrådsmedlem. ADP ejes af borgerne i kommunerne Fredericia, Nyborg og Middelfart. 

Jeg – Nye Borgerlige i Fredericia – har længe efterspurgt åbenhed og transparens i de politiske beslutningsprocesser. Med gode grunde. En af grundene er lukketheden i ADP, hvor to politikere/lønnede bestyrelsesmedlemmer med 100% tavshedspligt overfor byens borgere, alene arbejder for havnens interesser. Som et kuriosum ejer Fredericia 89% af havnen, men vi står de facto udenfor indflydelse. Ifølge byrådets konstituering (DEC 2021) skal rollefordelingen afklares. For Nye Borgerlige er en ny aftale 1. skridt mod en udvidelse af havnen. 

Jeg er skeptisk og mistænksom, når jeg skal tage til takke med en orientering. Vi taler om en historisk udvidelse af havnen, der vil stå i over 100 år. Mit fokus på projektet er konsekvenserne i både anlægs- og driftsfasen – de såkaldte miljø konsekvenser. Det drejer sig om konsekvenser for havmiljøet – dyr og planter, der udsættes for en risiko med spredning af forurenet sediment. I både anlægs- og driftsfasen vil naboerne i kanalbyen, Vest byen og Erritsø/Sanddal opleve en støj der overskrider de vejledende støjgrænser og en stærkt forøget trafik. Støjen mod kanalbyen skulle først løses med en 7-10 meter mur der nu er steget til 20 meter. Hertil kommer store mængder opgravet havnemateriale, der skal bringes til et såkaldt spulefelt – deponi – i Aalborg. Endelig skal betydelige mængder råstof skal graves op af Lillebælt og bruges som fyld. En stor mundfuld af en ”orienteringssag” at være. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv