Kultur

UDSTILLING : EN RIG OG REN NATUR

 

Det Grønne Rum åbner den 1. marts døren til en ny udstilling og spændende events om en rig og ren natur Det Grønne Rum sætter de næste tre måneder fokus på, hvordan vi sikrer en rig og en ren natur, som er dejlig for os alle at færdes i. Det gør de blandt andet med den nye udstilling ”En rig og ren natur”.

Udstillingen viser, hvordan naturen i Fredericia bliver plejet for at skabe bedre forhold for insekter, pattedyr og fugle. For at skabe gode levesteder for mange af vores vilde dyre- og planter, er det nemlig nødvendigt at pleje naturen. Det gælder især på enge og overdrev, som er levesteder for mange sjældne arter. Uden græssende dyr eller høslet, vil enge og overdrev gro til i krat, og de lyskrævende planter vil blive skygget bort.

Udstillingen om en Rig Natur gør dig også klogere på invasive arter, som truer det naturlige dyre- og planteliv. Alle kender dræbersneglen, men det er nok de færrest, der har hørt om mårhunden.

I udstillingens anden del om ”Ren Natur” bliver der stillet skarpt på affald i naturen, og hvilke konsekvenser det kan have for fugle, fisk og andre dyr. De lokale ”skraldehelte” fra RenBy viser, hvor meget affald der egentlig havner på gader og stræder i kommunen.

Børnehaver kan booke gåture med ”skraldeheltene” og blive udnævnt til affaldsdetektiver, der er med til at holde byen ren.

Der er også mulighed for at deltage i mange forskellige events for hele familien. F.eks. vil der være et værksted, hvor affald bliver tryllet til kunst, en sorteringskonkurrence eller et ”skraldeløb” på Østerstrand.

Du kan også blive inspireret til at deltage i naturpleje hos ’Elbodalens lelaug’, Madsby Naturlam eller kogræsserforeningen ’DelEnKo’ – eller bygge de flotteste redekasser til fuglene.

Så de næste tre måneder er der mange muligheder for at tage del i at skabe en rig og ren natur i hele Fredericia Kommune.

Fakta om Det Grønne Rum

Det Grønne Rum er byens samlingssted for grønne tanker og bæredygtige idéer. Her møder vi hinanden til en snak om bæredygtighed, skaber nye spændende projekter, events, workshops og foredrag sammen. Kom og del dine idéer og tanker om natur og bæredygtighed – måske bliver det dig, der skaber det næste event eller spændende projekt