FREDERICIA

TV: Ny stenbank skal komme dyre- og plantelivet i Fredericia Kommune til gode

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Nu kan fredericianerne skille sig af med natursten og gøre noget godt for dyre- og plantelivet. Ny stenbank åbner på genbrugspladserne.

Fredericia Kommune åbner en stenbank på kommunes genbrugspladser på Nordre Kobbelvej og Bundgårdsvej. Den nye stenbank åbner som en ekstra fraktion ’Natur- og marksten’. Her kan alle skille sig af med natursten, som vil blive brugt til forskellige projekter, der skal fremme biodiversiteten i kommunen.

”Sten er vigtige i opbygningen og genopretningen af fx stenrev, som vi gerne vil i gang med at etablere flere steder som en del af de kommunale indsatser for at fremme biodiversiteten”, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget og fortsætter: ”Så ligger man inde med natursten i alle størrelser, som man ønsker at skille sig af med, så tager vi meget gerne imod på en af stenbankerne på vores genbrugspladser. ” 

Ullerup Bæk er bare et eksempel på et projekt, hvor der de senere år er anvendt ca. 200 m3 gydegrus og skjulesten for at forbedre bundforholdene i bækken.  

Danmarks vildeste kommune 

Det grønne område står højt på dagsordenen i Fredericia Kommune, der også deltager i den landsdækkende konkurrence ’Danmarks VILDESTE kommune’, som løber frem til udgangen af 2022.  

Deltagelsen ligger i naturlig forlængelse af den retning, der er sat med Fredericias bæredygtighedsstrategi ’Fredericia for Verdensmålene’. Strategien sætter blandt andet retningen for, hvordan Fredericia bliver en grønnere kommune – herunder, hvordan vi sikrer større mangfoldighed i den lokale natur. 

På Fredericia Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens indsatser for at fremme biodiversiteten i kommunen. Du finder også en masse nyttig information om vilde indsatser for borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. 

Du kan også tilmelde dit eget projekt og være med til at synliggøre, hvor vild Fredericia er i konkurrencen ’Danmarks VILDESTE kommune’: https://www.fredericia.dk/dkvild