FREDERICIA

TREFOR : LAVERE FJERNVARMEPRISER FRA JANUAR 2015

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

612x327_fjernvarme2PRESEMEDDELELSE : TREFORs fjernvarmekunder kan se frem til lidt flere penge mellem hænderne fra årsskiftet.

TREFOR Varme nedsætter fjernvarmeprisen med 61 kr./MWh ekskl. moms, fra de nuværende 627 kr./MWh til 566 kr./MWh ekskl. moms fra 1. januar 2015, hvilket svarer til knap 10 %, eller en besparelse på omkring 1400 kr. pr. år for en gennemsnitshusstand. Prisen er dermed tilbage på lidt under det niveau den lå på i foråret 2014.

Prisreduktionen er en konsekvens af en lavere indkøbspris på varme fra TVIS og TAS. Prisreduktionen ved TVIS er begrundet i bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften og fra TAS i et lavere varmeprisloft, begge gældende fra årsskiftet 2015.

Prisreduktionen kommer kun et halvt år efter at TREFOR Varme 1. juli 2014 satte prisen midlertidigt op med 57 kr. MWh fra 570 kr./MWh til 627 kr./MWh ekskl. moms. Prisforhøjelsen i sommeren 2014 var dels begrundet i den relativt varme vinter og dels en prisstigning ved TVIS som følge af den reviderede aftale med Dong Energy samt overholdelse af varmeforsyningslovens bestemmelser.

TREFOR Varme er som alle andre fjernvarmeselskaber underlagt varmeforsyningsloven, der stiller krav om, at fjernvarmeselskaberne skal sikre, at selskaberne hverken kører med overskud eller underskud hen over et år. Da forsyningspligtssikkerhedsafgiften bortfalder ved årsskiftet, og indkøbsprisen reduceres yderligere som følge af ændret regulering, er der plads til en prisreduktion, og det naturligvis glædeligt at kunne give vores kunder den gode nyhed,” siger Charles Nielsen direktør for el, vand og varme i TREFOR.

TREFOR Varme forventer at sælge 754.500 MWh i 2015, hvilket er noget mere end salget i indeværende år. Ændringen skyldes først og fremmest, at 2015 forventes at blive et ”normal” varme år, til forskel for 2014, hvor året indtil nu har været særdeles mildt.