FREDERICIA

Trafikprop – Omkørsel sætter tålmodigheden på prøve

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Skærbækvej er spærret i den ene retning ved Nordensvej frem til uge 51 – Morgentrafikken gik nærmest i stå

Godt 250 meter vej er spærret – fra Nordensvej og frem til lyskrydset ved OK-tanken på Skærbækvej og det kom bag på mange trafikanter fredag morgen. Trafikken ledes af Nordensvej – bagom Skærbækvej – og ud af det nyanlagte stykke vej der slutter sig til lyskrydset ved OK-tanken og det giver anledning til tæt kø – og i myldretiden går trafikken faktisk helt i stå.

DanmarkC TV sendte en tv-bil ud til test af omkørsel fredag morgen, for at se hvordan trafikken klarede sig med den nye omlægning, og allerede da tv-bilen nærmede sig rundkørslen fra Taulov mod Adelvej stod trafikken helt stille. Lastbiler og biler hang i rundkørslen og ventede på at der blev grønt længere henne af Nordensvej, så der atter kunne trilles i fremadgående retning. Dette dog kun for en kort stund, for så snart lyskrydset skiftede til rødt lys – så stod trafikken stille igen – og påvirkede derfor også trafikken der er udadgående fra Fredericiasiden.

Må væbne sig med tålmodighed

Omkørslen kommer til at tage nogen tid så bilister der kommer fra Taulov/Kolding siden og skal ind mod Fredericia, kan med fordel tage motorvejen mod Erritsø og køre mod Fredericia centrum ad Snoghøj Landevej. Umiddelbart vil der kun være tale om decideret trafikpropper i spidsbelastningstiden – morgen og midt/sidst eftermiddag, men opfordringen herfra er at tanke godt med tålmodighed inden man begiver sig ud på strækningen i perioden med omkørsel.

Dette er kun den spæde start – snart kommer der for alvor trafikale udfordringer på strækningen

Bilister og cyklister der kører på strækningen kan se frem til godt 18 måneder med udfordringer på Skærbækvej. Den kommende udvidelse og omlægning af til- og frakørselsanlægget ved Taulovmotorvejen, vil i længere perioder lukke Skærbækvej helt – og det samme gælder for Adelvej – vejen ud af Taulov. Selve Adelvej skal kobles på rundkørselen ved Arla og det kræver et større logistisk arbejde. Bilister og cyklister er derfor henvist til at benytte den stærkt trafikerede Stakkesvang – eller smutte bagom og køre ad Kolding Landevej for at komme ud – og ind i området, og det kan meget vel blive en langt større logistisk udfordring for de mange cyklister, biler og lastbiler der kører til og fra området.

Cyklister har fri bane i begge retninger

I mens det kun er bilister i retning mod Fredericia der påvirkes af den nuværende midlertidige omkørsel – så kan cyklisterne glæde sig over at der er fri bane på cykelstierne. Vejarbejdet med at udvide kørebanen går nemlig uden om cykelstierne og derfor kan cyklisterne trille smilende forbi de mange kø-holdende bilister.

Hvis alt går efter planen vil omkørslen kunne ophæves når vi når frem til uge 51.