FREDERICIA

Torben Herrche Petersen tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje

IT-tekniker Torben Herrche Petersen er blevet tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje for mere end 40 års tjeneste på raffinaderiet i Fredericia

Den 16. juli 1974 havde Torben Herrche Petersen første arbejdsdag på raffinaderiet i Fredericia. Dengang i Shell-regi, men siden 1. juli 2021 under ejerskab af Crossbridge Energy A/S.

Torben Herrche Petersen startede som raffinaderitekniker med en baggrund som elektriker. I forbindelse med informationsteknologiens indførelse på raffinaderiet tog Torben handsken op og blev it-tekniker. I den rolle har han i tidens løb været med til at implementere, udvikle og opdatere de it-systemer, som er med til at sikre konstant overvågning over raffinaderidriften.

Torben Herrche  Petersen trak sig i forået tilbage for at nyde sit otium efter 47,5 års virke på raffinaderiet, da ejerskiftet var velgennemført og velkonsolideret, og driften dermed sikret til fremtidens muligheder indenfor den grønne omstilling.

Beløningsmedaljen blev overrakt af General Manager Finn Schousboe d. 30. juni i forbindelse med festligholdelsen af 1 års fødselsdagen for Crossbridge Energy.

Dermed havde Torbens kollegaer mulighed for at lykønske og hædre ham.