Kort Nyt

Toldere har allerede tilbageholdt over 1,4 ton ulovligt fyrværkeri i år

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Toldstyrelsen har de seneste år set en femdobling i mængden af tilbageholdt fyrværkeri. Med halvanden måned til nytårsaften har Toldstyrelsen allerede tilbageholdt mere end 1,4 ton ulovligt fyrværkeri.

Toldstyrelsen ser allerede store mængder ulovligt fyrværkeri forsøgt smuglet ind over grænsen. En foreløbig opgørelse, som Toldstyrelsen har lavet, viser, at tolderne har tilbageholdt mere end 1,4 ton ulovligt fyrværkeri i årets første tre kvartaler.

– De sidste år har vi set en mindre eksplosion i mængden af tilbageholdt fyrværkeri. Vi finder traditionelt mere ulovligt fyrværkeri frem mod nytår, men mængderne er vokset markant de seneste år, og tendensen fortsætter i 2023, siger fungerende kontroldirektør i Toldstyrelsen, Kent Midtgaard Hansen.

Det er særligt i pakker hos post- og kurervirksomheder, der er sendt fra Østeuropa, at tolderne finder alt fra kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri til røggranater, romerlys og nødraketter.

Foto: Toldstyrelsen

I perioden fra 2018 til 2022 har Toldstyrelsen registreret knap en femdobling i mængden af tilbageholdt fyrværkeri fra 321 kilo til 1.859 kilo. Stigningen skyldes bl.a. øget opmærksomhed og kontrol fra Toldstyrelsen, samt at flere benytter fyrværkeri til forskelligartede fejringer året rundt. Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre opmærksom på reglerne for køb og salg af fyrværkeri.

– Ved at købe ulovligt fyrværkeri, sætter man sit eget og andre menneskers helbred i fare. Fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, så vent indtil de godkendte salgssteder, siger Kent Midtgaard Hansen.

I Danmark starter fyrværkerisalget den 15. december og løber til og med den 31. december. Man må kun affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med den 1. januar.

Som forbruger er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. Man må hverken tage fyrværkeri, man har købt i udlandet, med hjem til Danmark eller bestille fyrværkeri fra udenlandske eller ikke-godkendte hjemmesider. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt fyrværkeri og overdrager dem til politiet, kan sagerne ende med bødestraf til modtageren.