FREDERICIA

Tim Jeppesen stopper i Fredericia kommune

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Tim Jeppesen, der siden maj 2012 har været ansat som kommunaldirektør i Fredericia Kommune, fratræder sin stilling ved udgangen af februar måned 2014.

Det er en forskellig opfattelse af, hvordan udviklingen af Fredericia Kommunes organisation skal finde sted, der gør, at Byrådet og Tim Jeppesen er blevet enige om at stoppe samarbejdet. En beslutning, der politisk blev vedtaget på et byrådsmøde onsdag aften.

Vibeke Byriel Kinch, direktør for børn og kultur er konstitueret som kommunaldirektør.

Byrådet ønsker Tim Jeppesen alt det bedste fremadrettet, og siger tak for indsatsen i Fredericia Kommune. Samtidig glæder et samlet byråd sig over, at Vibeke Byriel Kinch har sagt ja til at varetage opgaven som kommunaldirektør i den kommende tid