Læserdebat

Tidlig og systematisk opsporing af elever med risiko for ordblindhed.

Læserdebat af : Helle Bang Andersen, Socialdemokratisk kandidat nr. 12.

Jeg ønsker en sammenhængende indsats for vores børn fra daginstitution til skole og en af mine mærkesager lyder:  ”At vores daginstitutioner og skoler kan give vores børn og unge en god start på livet. Vi skal afkode vores børns foretrukne læringsstil og via den vej støtte deres udvikling. Vi skal give dem de bedste forudsætninger for at klares sig godt, få en uddannelse og dermed et godt afsæt for voksenlivet”.

Der er mange gode tiltag i forliget, men det jeg lige her vil hæfte mig ved, er at der indføres tidlig og systematisk opsporing af elever med risiko for ordblindhed – jeg håber talblindhed også ligger i begrebet. Der er også børn, for hvem tal er uforståelige, uden den rette hjælp.

Jeg er ikke fagprofessionel og ved ikke, hvor tidligt ord- og talblindhed kan opspores, men det har vi heldigvis dygtige pædagoger, lærer og andre til at komme med et godt bud på. For mig skal der politisk være fokus på den målrettede opsporing – og efterfølgende indsats for at gøre noget ved udfordringerne. Vi skal skabe de gode rammer, så eleverne får en succesoplevelse med både tal og bogstaver.  

Mine egen erfaringer med ord- og talblindhed er, at det er vigtigt at få hænderne og synet i spil, når der skal løses opgaver. Jeg ved ikke, om vi skal tilbage til gamle dages sløjd, håndarbejde og madlavning – eller om der allerede er pædagogiske computerspil/opgaver der kan visualisere og hjælpe de elever, der er ramt af ord- og talblindhed. 

Velkommen til det nye Folkeskoleforlig.


Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv