SAMFUND

SYDØSTJYLLANDS POLITI HAR AFHENTET 8 PERSONER TIL FOGEDRETTEN

Borgere, der har undladt at kontakte Fogedretten, selvom de er indkaldt af dem, fordi de har et udestående her, risikerer at blive afhentet af politiet. Siden den 8. marts har Sydøstjyllands Politikreds afhentet 8 personer og bragt dem til Fogedretten. Vil man undgå det, så skal man som borger kontakte Fogedretten, når man bliver indkaldt, og det gælder også, selvom man ikke kan betale, hvad man skylder.

Reglerne er, at bliver man indkaldt til et fogedretsmøde, så har man pligt til at møde op. Hvis ikke risikerer man at blive politifremstillet, hvilket betyder, at politiet vil anholde den pågældende person og bringe vedkommende til Fogedretten.

Før det kommer til det, har borgeren fået mange advarsler og muligheder for selv at møde op i Fogedretten for at forklare sin situation og melde sig selv.

Når politiet afhenter borgere, der skal politifremstilles ved Fogedretten, så afhentes de, hvor politiet kan træffe dem. Det vil sige, at man kan risikere at blive afhentet og anholdt på sin bopæl, sit arbejde eller andre steder, hvor politiet kan træffe personen.

Vil man undgå at blive afhentet af politiet, så skal man selv tage kontakt til Fogedretten, hvis de har henvendt sig, og her få sin sag afklaret, så det ikke ender med en politifremstilling. På den måde kan politiet også bruge kræfterne på andre opgaver.