Home Læserdebat Svar på tiltale
Svar på tiltale

Svar på tiltale

0

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Byrådsmedlem Fredericia kommune

Jeg anerkender, at det er svært at manøvre i, hvem der sidder i hvilket udvalg og, hvilket ansvar der følger med. Derfor får Carl Hansen (CH) blandet tingene sammen. Lad mig først kvittere for, at CH vælger at promovere mig og Nye Borgerlige. Her er mit politiske incitament (som du jo efterspørger): Jeg reagerer, når der foregår spild af skatteborgernes penge og/eller fordyrende processer. Vi har brug for hver en skattekrone og derfor stiller jeg skarpt når mangel på åbenhed og transparens spilder pengene fra vores fælles kasse. 

Mit politiske kompas er Borgerligt. Jeg agerer på fakta. Du reagerer med følelser, hvilket passer godt med dit socialistiske ståsted. Du efterlyser forskellige informationer vedr. Nye Borgerlige. Lad mig anbefale, at du holder dig orienteret ved at følge med i medierne (aviser, sociale medier, radio og TV og Nye Borgerliges hjemmeside). Vi kan også mødes, så du kan få det direkte – ansigt til ansigt. 

Du kalder det jammer, at jeg henviser til, at vi har fået en Cirkelbro på Østerstrand der er opført efter utilstrækkelige standarder. Broen et indkøbt til at kunne holde til en storm. Det var kravet fra Fredericia kommune til d. 8. april 2016. (18 måneder før jeg kom i Byrådet!). 

Men hvad fik vi? På godt jysk fik vi noget bras. Noget bras til 10.000.000,- altså ti millioner kroner, der blev smadret af Lillebælt i vinteren 2017-2018. Uenighed om årsagerne til de omfattende skader blev ved en syns- og skønsforretning i tiden 2018 – 2019 fastsat til ” 20% udførelsesfejl, 60% projektfejl og 20 % tilsynsfejl”. Bemærk venligst, at bygherren – Fredericia Kommune – ikke fejlede. 

Broens konstruktion blev atter engang ødelagt torsdag d. 29. april 2021 under en frisk østenvind. 

Der er under alle omstændigheder graverende fejl og mangler i konstruktionen, som Fredericia Kommune efterfølgende og mod al fornuft, har betalt 1.046.250,- kr for inkl. moms – og der kommer mere til. Broen er udført med ”betydelige projekteringsfejl og en række udførelsesfejl”. Ved reparationen har det derfor været nødvendigt at bruge ”betydeligt kraftigere materialer, betydeligt flere materialer og dobbelt så mange pæle”. Lige lidt har det hjulpet.