Kort Nyt

Streaming af børn og unge hører ikke hjemme i idrætten

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Streaming af børn og unges kampe giver ingen mening og bør stoppe, mener DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, der i stedet opfordrer foreningerne til at vende tilbage til glæden og fællesskabet i idrætten.

Livestreaming giver ikke nogen mening i børne- og ungeidrætten.

Så klar er holdningen fra DGI oven på den debat, der i årets første tre måneder har kørt om, hvorvidt ikke bare professionelle kampe, men også børn og unges kampe skal livestreames fra landets haller og fodboldbaner og hjem i stuerne.

“At man kan livestreame professionelle kampe er ikke ensbetydende med, at man skal gøre det på børne- og ungeområdet, for det skaber ikke værdi for de deltagere, som er i kampen eller dysten,” siger formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen, til Idrætsmonitor .

Glæden og nærværet er i nuet

Mere konkret mener DGI, at kampe med børn og unge under 18 år ikke skal streames. Simpelthen fordi det ikke gavner børn og unge.

“Det er i bund og grund fordi, at vi ikke kan se, at argumenterne for at filme skulle være mere tungtvejende i forhold til simpelthen bare at lade være. Vi skal anerkende, at idrætsoplevelsen for børn og unge foregår i nuet. Det er på banen, deltagelsen sker. Det er der, glæden og nærværet er, og det er det, der skal være det tungtvejende hensyn, siger Charlotte Bach Thomassen til mediet.

Vil gøre opmærksom på budskabet

Samtidig anerkender formanden, at der kan være eksempler, hvor livestreaming af eksempelvis arrangementer, der sker i samarbejde med DGI, kan give mening og være relevant. Som det eksempelvis var tilfældet under corona.

Fremadrettet vil DGI gøre opmærksom på budskabet i rådgivningen, vejledningen og dialogen med de over 6.600 foreninger, der er medlem af DGI.

“Der er ikke grund til at bruge mere krudt på livestreaming af børn og unge. Lad os bruge krudtet på at skabe mega gode, fede oplevelser for børn og unge ude i hallen, der hvor de er,” slutter Charlotte Bach Thomassen.

Kilde: DGI ved Tobias Eichner Larsen