Home FREDERICIA Stort jordskred i vente
Stort jordskred i vente

Stort jordskred i vente

0

Som DanmarkC TV kunne fortælle mandag, er der sket en større sætningsskade på og ved stien mellem Den tidligere Bülows kaserne og Østerstrand. Nu har eksperter besigtiget omfanget.

Den store sætning på Østervold har udviklet sig og vil sandsynligvis ende ud i et større jordskred. Kommunen har i dag haft besøg af en ekspert fra SWECO, som har kigget på skaden. Han vurderer således, at man kan stå over for et jordskred bestående af over 300 tons jord. Derfor har det også været nødvendigt at spærre dele af asfaltvejen af ved stranden.

I morgen tager museet kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen for at diskutere, hvad der skal gøres og hvordan man på et tidspunkt retablerer sætningen. Fredericia Vold er som bekendt et fredet fortidsminde, og det er således op til Slots- og Kulturstyrelsen at godkende en retableringsplan.

På det ene foto ses Poul fra Entreprenørgården under vores vurdering af skadens omfang. Man må ikke længere opholde sig her og skal respektere afspærringerne.

På den andet foto fornemmer man, hvorledes stien/toppen er sunket omkring 1/2 meter samt den store jordpukkel i fotoets venstre side, som er jordskredet ned af skråningen. I selve skreddet ses ligeledes mange sprækker.

(Foto: Fredericia kommune)