FREDERICIA

Stor succes med SMS-påmindelser til patienter i Fredericia

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

I nyreambulatoriet på Fredericia Sygehus har sms-påmindelser til patienterne resulteret i 46 procent færre udeblivelser. Patienterne er glade for at blive husket på deres tid, personalet kan udnytte tiden bedre og ærgerlig spildtid undgås.

Af Tine Glindvad Polat, Kommunikation, Sygehus Lillebælt

Når en patient ikke dukker op til den aftalte undersøgelse, blodprøvetagning eller kontrol, betyder det spildt tid for både personale og andre patienter, som kunne have fået tiden i stedet.

Et udbredt problem mange steder i sundhedsvæsenet, som også gennem længere tid havde irriteret personalet på Nyreambulatoriet på Fredericia Sygehus. Derfor var der ikke langt fra ord til handling, da en af sygeplejerskernes mand, som arbejder med at lave sms-systemer, tilbød sin hjælp. Det har kostet afdelingen 5000 kroner at få sms-systemet, som er helt fri for reklamer. Afdelingen har nu haft systemet i otte måneder og har opgjort, at de har 46 procent færre udeblivelser svarende til 27 patienter om måneden.

– De penge er fantastisk godt givet ud. Vi undgår halvdelen af vores udeblivelser og dem, der melder afbud, genindkalder vi og kan planlægge bedre. Patienterne er rigtig glade for det og føler, at vi tager hånd om dem. Det har en meget positiv effekt for vores samarbejde med patienterne, siger ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Kolding-Fredericia, Kjeld Erik Otte.

Udnytter tiden bedre

Patienterne bliver spurgt, om de ønsker at modtage sms-påmindelser, og hvis de siger ja tak, bliver det registreret i systemet én gang for alle. Sms-systemet fungerer meget simpelt ved, at patienten typisk modtager to sms’er – én der minder om tiden til blod- eller urinprøve, og én der minder om kontroltiden på afdelingen.

– Nogle af de udeblivelser, vi havde før, er blevet til afbud, men når vi får afbuddet i god tid, har vi mulighed for at bruge tiden til en anden patient, som har brug for hurtig opfølgning, eller vi har mulighed for at udnytte tiden til nogle af de mange praktiske og administrative opgaver, fortæller afdelingssygeplejerske Kirsten Qvist.

Afdelingen finjusterer løbende på systemet og har netop tilføjet i sms-påmindelsen, at patienten skal huske at medbringe sine medicinlister.

Erfaringerne med sms-systemet er givet videre til to andre ambulatorier på Fredericia Sygehus, der allerede har sat det i værk, og et ambulatorium i Kolding har også vist interesse.

(Kilde: www.sygehuslillebaelt.dk)

region-syddanmark